Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

**Έλεγχο μονάδων και παραλλαγής
**Εκτύλιξη τηλεφωνικών γραμμών
**Βελτίωση δικτύου ασύρματων επικοινωνίας με την χρήση αεροσκαφών ως σταθμόςσταθμών αναμετάδοσης
**Ρίψη εφοδίων και μεταφορά Υλικού
 
Ανώνυμος χρήστης