Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

μ
καμία σύνοψη επεξεργασίας
 
* Τακτικό μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής και Χωροταξίας
* Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Απα-σχόλησηςΑπασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
* Αντιπρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ενωσης - Κύπρου
* Τακτικό μέλος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ενωσης - Τουρκίας<ref>{{Cite web|url=http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2186/KONSTANTINOS_HATZIDAKIS/history/4|title=4th parliamentary term {{!}} Konstantinos HATZIDAKIS {{!}} MEPs {{!}} European Parliament|website=www.europarl.europa.eu|language=en|accessdate=2019-04-04}}</ref>
* '''Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής του Ευρωκοινοβουλίου'''
 
Τον Ιανουάριο του 1997, αν και ο νεώτερος Ευρω­βουλευτής της Επιτροπής, εκλέγεται Κοινοβου­λευτικός Εκπρόσωπος του [[Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Ομάδα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)|Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος]] (ΕΛΚ) για την Επιτροπή Περιφερειακής Πο­λιτικής,<ref>Ibid</ref> η οποία έχει ως κύριο αντικείμενό της τις χρηματοδοτήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ μέ­σω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ).
 
Πολύ σημαντική δραστηριότητα του Κωστή Χα­τζηδάκη ως μέλους της Επιτροπής ήταν η ανάληψη, από κοινού με τηντη Βρετανίδα Σοσιαλίστρια κ. Μακάρθυ, της εισήγη­σης του Κανονισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2000-2006. Η εισήγηση αυτή για το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο ΣτήριξηςΚΠΣ ήταν πολλαπλά σημαντική, γιατί καθόριζε τους κανόνες για τη δια­νομή των κονδυλίων και τη διαχείριση των πιστώ­σεων από όλα τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Περιφε­ρειακό, Κοινωνικό, Γεωργικό και Αλιείας).<ref>{{Cite web|url=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/HIS/?uri=celex:31999R1260|title=EUR-Lex - 31999R1260 - EN - EUR-Lex|website=eur-lex.europa.eu|accessdate=2019-04-04}}</ref> Η έκθεση αυτή μορφοποίησε τη λειτουργία των Ταμείων, όπως και το βαθμό ελευθερίας των κρατών-μελών στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων.<ref>Ibid</ref> 
 
* '''Δ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης'''
 
Η σημαντικότερη δραστηριότητα του Κωστή Χατζηδάκη στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής ήταν η ανάληψη της εισήγησης για το Δ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) και την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013, καθώς και για τις οικονομικές προβλέψεις για τα [[Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής|Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής]].<ref>{{Cite web|url=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20040420+ITEM-010+DOC+XML+V0//EN&language=EN&query=INTERV&detail=2-260|title=Debates - Tuesday, 20 April 2004 - Third report on economic and social cohesion|website=www.europarl.europa.eu|accessdate=2019-04-04}}</ref> Με την έκθεση Χατζηδάκη - που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από το Ευρωκοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2004 - δηλώθηκε απερίφραστα η πρόθεση της Ευρωβουλής να μην αποδεχτεί καμία μείωση στους κοινοτικούς της περιόδου 2007-2013, να λάβει ο Στόχος Σύγκλισης (για τον οποίο ήταν επιλέξιμες οι περισσότερες ελληνικές περιφέρειες) τη μερίδα του λέοντος των κοινοτικών πόρων για την περιφερειακή πολιτική και να δοθεί έμφαση στις περιοχές που υποφέρουν από μόνιμο γεωγραφικό μειονέκτημα, όπως τα νησιά και οι ορεινές περιοχές.<ref>Ibid</ref>
 
==== Για την κοινωνική πολιτική ====
Ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, υπήρξε ένας από τους εισηγητές της Έκθεσης για το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Κοινωνικής Δράσης (1995-1997) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, εισηγήθηκε το τμήμα της έκθεσης «Κοινωνική Προστασία, Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες», το οποίο ψηφίσθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.<ref>{{Cite web|url=http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/libe/102/text5_en.htm|title=EU Anti-Discrimination Policy: Annexes - European Union Anti-Discrimination Policy: FROM EQUAL OPPORTUNITIES BETWEEN WOMEN AND MEN TO COMBATING RACISM|website=www.europarl.europa.eu|accessdate=2019-04-03}}</ref>
 
Σε δύο γνωμοδοτήσεις που συνέταξε για τα θέματα της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Συνοχής, πρότεινε, μεταξύ άλλων, να γίνει πιο αποτελεσματική η λειτουργία του [[Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο|Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου]], η πολιτική του οποίου δεν θα πρέπει να στοχεύει μόνο στην εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση εργαζομένων αλλά και στην εξασφάλισηκαλλιέργια ότι τα προσόντα που αποκτούνπροσόντων ανταποκρίνονται σωστά στις αντίστοιχες ανάγκες της αγοράς και να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι επενδύσεις που δημιουργούςδημιουργούν μακροπρόθεσμες θέσεις εργασίας.
 
==== Για τα εθνικά θέματα ====
 
==== Για την Κρήτη και τα ελληνικά νησιά ====
Ως κρητικός ευρωβουλευτής, ο Κωστής Χατζηδάκης έδειξε ενδιαφέρον για τα θέματα της ιδιαίτερης πατρίδας του όπως τον τουρισμό, το λάδι, την αγροτική πολιτική, με παρεμβάσεις όπως ερωτήσεις, εισηγήσεις, τροπολογίες, διοργάνωση επισκέψεων φορέων και πολιτών από την Κρήτη στις Βρυξέλλες κ.α.
 
Το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε τον Μαϊο του 1997, με συντριπτική πλειοψηφία, τροπολογία του Κωστή Χατζηδάκη στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, που ζητούσε η επερχόμενη Διακυβερνητική Διάσκεψη να συμπεριλάβει στην αναθεώρηση της [[Συνθήκη του Μάαστριχτ|Συνθήκης του Μάαστριχτ]] ρητά την αναγνώριση της ιδιαιτερότητας της κατάστασης των νησιωτικών περιοχών και της ανάγκης εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών και μέτρων που θα τις βοηθήσουν να βγουν από την απομόνωση.
 
==== Για την κοινωνία των πληροφοριών ====
Τον Απρίλιο του 1999 ο Κωστής Χατζηδάκης ανέλαβε πρωτοβουλίες για την προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών στην Ελλάδα, αποβλέποντας στην σύσταση ειδικευμένης Αρχής συντονισμού της προώθησης των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς, αξιοποίηση των πόρων του Γ' Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης, άμεση εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο και χάραξη ενιαίας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνία των Πληροφοριών.
 
=== 2007-2009: Πρώτη κυβερνητική περίοδος ===
55

επεξεργασίες