Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Πολιτικό σύστημα της Ελλάδας»

Τα μέλη της [[Βουλή των Ελλήνων|Βουλής των Ελλήνων]], εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία όλων των πολιτών άνω των 17 ετών. Έχει 300 μέλη που εκλέγονται σε 4-ετή θητεία με σύστημα [[Εκλογικό σύστημα#ενισχυμένη αναλογική|ενισχυμένης αναλογικής]] σε 48 πολυεδρικές εκλογικές περιφέρειες, 8 μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες και ένα ψηφοδέλτιο επικρατείας. 288 από τους 300 Βουλευτές εκλέγονται απευθείας από το λαό, καθώς οι πολίτες μπορούν να δηλώσουν την προτίμησή τους "σταυρώνοντας" το όνομα του Βουλευτή στο ψηφοδέλτιο. Οι υπόλοιπες 12 θέσεις εκλέγονται από ψηφοδέλτια επικρατείας ξεκινώντας από την κορυφή του κάθε ψηφοδελτίου και με βάση το ποσοστό της ψήφου που το αντίστοιχο κόμμα έλαβε στις εκλογές.
 
Ο [[Ελληνικό εκλογικό σύστημα|παρών εκλογικός νόμος]] ορίζει ένα πολύπλοκο σύστημα ενισχυμένης αναλογικής εκπροσώπησης που δεν ευνοεί τη δημιουργία μικρών κομμάτων και επιτρέπει κοινοβουλευτική πλειοψηφία ακόμη και αν το πρώτο σε ψήφους κόμμα δεν έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία της λαϊκής ψήφου. Το κάθε κόμμα πρέπει να λάβει τουλάχιστον 3% της ψήφου για να εκλέξει Βουλευτές. ΤοΟ πρώτοεκλογικός σενόμος ψήφουςμπορεί κόμμανα έχειαλλάξει τημε δυνατότητααπλή βουλευτικήςκοινοβουλευτική πλειοψηφίαςπλειοψηφία, (151ενώ Βουλευτές),ο αρκείνέος ναεκλογικός λάβεινόμος τουλάχιστονδεν τοεφαρμόζεται 41%στις τηςεπόμενες λαϊκήςεκλογές ψήφου.αλλά Τοστις μεθεπόμενες, εκτός αν (ο νόμος) σύστημαψηφιστεί αυτόαπό ενισχύειπλειοψηφία την3/5 κυβερνητικήτων σταθερότηταΒουλευτών.
 
Ο εκλογικός νόμος μπορεί να αλλάξει με απλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ ο νέος εκλογικός νόμος δεν εφαρμόζεται στις επόμενες εκλογές αλλά στις μεθεπόμενες, εκτός αν (ο νόμος) ψηφιστεί από πλειοψηφία ⅔ των Βουλευτών.
 
== Δικαστική εξουσία ==
Ανώνυμος χρήστης