Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Δυαδικό σύστημα»

<br />
Μετατροπή δυαδικού αριθμού στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης και αντίστροφα
32+ 16+ 8+ 4+ 1= 61
Για να γίνει η μετατροπή χρησιμοποιώ την παρακάτω τεχνική :
γράφω τις δυνάμεις του 2 2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0
 
• γράφω την αξία της κάθε δύναμης 128 64 32 16 8 4 2 1
• ανγράφω οτις αριθμόςδυνάμεις μουτου είναι2 ο δυαδικός 111101 0 0 1 2^7 2^6 1 2^5 1 2^4 2^3 1 2^2 02^1 12^0
όπου έχει μονάδα ο αριθμός προσθέτω την αντίστοιχη αξία στο δεκαδικό
 
32+ 16+ 8+ 4+ 1= 61
γράφω την αξία της κάθε δύναμης 128 64 32 16 8 4 2 1
 
αν ο αριθμός μου είναι ο δυαδικός 111101 0 0 1 1 1 1 0 1
 
όπου έχει μονάδα ο αριθμός προσθέτω την αντίστοιχη αξία στο δεκαδικό 32+ 16+ 8+ 4+ 1= 61
 
 
 
8

επεξεργασίες