Συνεταιρισμός: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Οι συνεταιρισμοί αποτελούν ιστορικά τον κύριο κορμό [[Κοινωνική οικονοµία|κοινωνικής οικονομίας]] στην [[Ελλάδα]]. Λειτουργούν κυρίως ως [[Επιχείρηση|επιχειρήσεις]], με την έννοια ότι παράγουν και διαθέτουν στην [[Αγορά (εμπόριο)|αγορά]] [[Αγαθό (οικονομία)|προϊόντα]] ή [[Υπηρεσία|υπηρεσίες]].
 
=== Ευρωπαϊκός συνεταιρισμός "SCE" (ονομαζόμενος τυπικά "Ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρία" "ΕΣΕΤ") ===
Η Ευρωπαϊκή ένωση, με τον κανονισμό 1435/2003<ref>([http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1435&from=EN http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32003R1435&qid=1403248449201&rid=3])</ref> άμεσα εφαρμόσιμο με υπερνομοθετική ισχύ, εισάγει την δυνατότητα ιδρύσεως ιδιαίτερης μορφής συνεταιρισμού που δεν εντάσσεται στις ανωτέρω εθνικές κατηγορίες. Ο εκ του περισσού εφαρμοστικός νόμος 4099/2012 ρυθμίζει περαιτέρω κάποιες λεπτομέρειες για τους Ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς, δυστυχώς όμως εισάγει και αντίθετες διατάξεις οι οποίες παρότι δεν ισχύουν καθότι ο κανονισμός έχει υπερνομοθετική ισχύ, δημιουργούν νομικές δυσκολίες και ασάφεια.
 
Ανώνυμος χρήστης