Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

(Αφαιρέθηκε ανακατεύθυνση προς το Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών)
Ετικέτες: Αφαιρέθηκε ανακατεύθυνση Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό
Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό
<br />
 
== Διαδικασίες ΣΓΓΣ.Γ.Π. ==
Ένα Σ.Γ.Π., ως σύστημα, αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:<br />
 
=== Έλεγχος ===
Κάθε σύστημα οφείλει να έχει μηχανισμούς ανάδρασης (feedback) ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών. Αυτό μπορεί να γίνεται μέσω λογισμικού με διαδικασίες κανόνων επικύρωσης, με διαδικασίες ελέγχου ακρίβειας συντεταγμένων και γενικότερα με διαδικασίες ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων ανάλογα με τη φύση των δεδομένων.
 
== Μορφές Δεδομένων ==
Γεωγραφικά δεδομένα είναι τα δεδομένα τα οποία μπορούμε να χαρτογραφήσουμε, δεδομένα που μπορούν να εντοπισθούν στο χώρο.
Ανώνυμος χρήστης