Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

 
==Ιστορία==
* Στις 3 Αυγούστου 1976 με το Ν. 400/1976 το [[Υπουργείο Συντονισμού και Προγραμματισμού]] μετονομάστηκε σε [[Υπουργείο Συντονισμού]].
 
* Στις 2 Ιουλίου 1982 με το Ν. 1266/1982 το Υπουργείο Συντονισμού μετονομάστηκε σε [[Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας]].
 
* Στις 21 Μαρτίου 2002 με το Π.Δ. 81/2002, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συγχωνεύθηκε με το [[Υπουργείο Οικονομικών (Ελλάδα)|Υπουργείο Οικονομικών]] στο [[Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών]].
 
* Στις 7 Οκτωβρίου 2009 με το Π.Δ. 185/2009, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με την ταυτόχρονη ανασύσταση του [[Υπουργείο Οικονομικών (Ελλάδα)|Υπουργείου Οικονομικών]], μετονομάστηκε σε [[Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας]] και συγχωνεύθηκαν σε αυτό τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
 
* Στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 με το Π.Δ. 96/2010, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, συνεστήθη το [[Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας]] συγκροτούμενο από υπηρεσίες που αποσπάστηκαν, μεταξύ άλλων, και από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Παρά τις συγκεκριμένες αλλαγές και την εξαγγελία για μετονομασία του Υπουργείου σε "Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας", δε δημοσιεύθηκε ποτέ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετική πράξη.
 
* Στις 27 Ιουνίου 2011 με το Π.Δ. 65/2011, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγχωνεύθηκε με το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο [[Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας]].
 
* Στις 21 Ιουνίου 2012 με το Π.Δ. 85/2012,<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL89ciLegIW2m55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuai4G99JDAlrpByDKU_-yGkMgyGDrgGp6QE4n0LoCo0r Π.Δ. 85/2012]</ref> μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Α. Σαμαρά, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγχωνεύθηκε στο [[Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων]].
99.838

επεξεργασίες