Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Προσθήκη Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης τού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και σειρά κατά ιεράρχηση (πρώτο το μεταπτυχιακό επίπεδο).
(→‎Στην Ελλάδα: Στα Τμήματα τοπογράφων παρέχονται πλήρεις σπουδές. Το ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας έχει γίνει Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας.)
(Προσθήκη Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης τού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και σειρά κατά ιεράρχηση (πρώτο το μεταπτυχιακό επίπεδο).)
Στην Ελλάδα παρέχονται σπουδές στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών από τα εξής ιδρύματα:
 
*Στη [http://www.survey.ntua.gr Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών] στο [[Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο]] (Σε προπτυχιακό επίπεδο).
*Στο [http://geoinformatics.ntua.gr/ Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωπληροφορική"] τού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Σε μεταπτυχιακό επίπεδο).
*Στη [http://www.survey.ntua.gr Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών] στο [[Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο]] (Σε προπτυχιακό επίπεδο).
*Στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
*Στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
*Στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, της Σχολής Μηχανικών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας.
 
Ανώνυμος χρήστης