Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
μ (Ρομπότ: προσθήκη σήμανσης επαληθευσιμότητας)
{{χωρίς παραπομπές|9|07|2020}}
 
{{Κουτί πληροφοριών ανωτάτου δικαστηρίου
|δικαστήριο_όνομα = Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
|θητείαδικαστήλήξη2 =
}}
 
Το '''Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων''' ('''ΕΔΑΔ''', γνωστό και ώς ''Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου'', '''ΕΔΔΑ''', συχνά αναφέρεται ανεπίσημα και ως '''Δικαστήριο του Στρασβούργου'''), ιδρύθηκε με σκοπό να συστηματοποιήσει την εξέταση προσφυγών που αφορούν τα [[ανθρώπινα δικαιώματα]] κατά των κρατών μελών βάσει της [[Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου|Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου]], η οποία υιοθετήθηκε από το [[Συμβούλιο της Ευρώπης]] το [[1950]]. Έργο του Δικαστηρίου είναι ο έλεγχος της εφαρμογής της Σύμβασης, εκδικάζοντας προσφυγές πολιτών κατά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες διαπράχθηκαν από κράτη μέλη.
 
== Απόφαση επί της προσφυγής ==
[[Image:Strasbourg- European Court of Human Rights.jpg|thumb|right|Αίθουσα του δικαστηρίου]]
 
 
Το ΕΔΑΔ αποφαίνεται επί της προσφυγής διαπιστώνοντας αν η συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη του κράτους έχει παραβιάσει τα δικαιώματα του προσφεύγοντος. Οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές για τα εθνικά κράτη, όμως δεν υπάρχει μηχανισμός επιβολής τους. Σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί παραβίαση, η οποία παρά την απόφαση δεν αίρεται, το Δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να επιδικάσει χρηματική αποζημίωση στον πολίτη από το συγκεκριμένο κράτος. Εάν η πράξη παραβίασης είναι κάποιο [[νόμος|νομοθετικό μέτρο]], το Δικαστήριο δεν έχει την εξουσία να το ακυρώσει το ίδιο, παρά μόνο να το κρίνει αντίθετο με την ΕΣΔΑ και να επιδικάσει αποζημίωση σε όσους θιγέντες προσφύγουν σε αυτό. Η αρνητική δημοσιότητα όμως που προκαλούν οι αποφάσεις του, καθώς και η βεβαιότητα ότι, αν δικαιώθηκε ένας, θα δικαιωθούν και όλοι οι άλλοι που θα προσφύγουν στο μέλλον, αρκούν συνήθως, ώστε το κράτος να τροποποιήσει τη σχετική νομοθεσία και να παύσει την προσβολή.
 
{{commonscat|European Court of Human Rights}}
* [https://web.archive.org/web/20061206173941/http://www.echr.coe.int/ECHR/ Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:] επίσημος ιστότοπος
 
:* [https://web.archive.org/web/20050930225955/http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E4317264-DB27-42FE-873E-1ECCACABB045/0/GreekGrec.pdf Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών] {{pdf}} ([http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/Basic+Texts/The+European+Convention+on+Human+Rights+and+its+Protocols/ σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες])
 
* [http://www.europarl.europa.eu/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:] επίσημος ιστότοπος
:* [http://www.europarl.europa.eu/charter/default_el.htm Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (pdf)] [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000X1218(01):EL:HTML (html)]
 
* [http://europa.eu/ Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης]
:* [http://europa.eu/pol/rights/index_el.htm Ανθρώπινα δικαιώματα:] Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
:* [https://web.archive.org/web/20170912020149/http://geteuropa.eu/ Get Europa:] Αναζήτηση Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
* [[ΟΗΕ]]: [http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (html)] ([http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf pdf])
 
* [http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=el&id=822&mode=g&name= Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα]
 
* [http://fra.europa.eu/eumc/material/pub/FRA/reg_168-2007_el.pdf Κανονισμός του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αριθ. 168/2007, της 15/2/2007)]{{Dead link|date=Οκτώβριος 2019 }} {{pdf}}
* [http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (European Initiative for Democracy and Human Rights, EIDHR)] {{en}}
 
* [http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (European Initiative for Democracy and Human Rights, EIDHR)] {{en}}
{{επέκταση}}
 
Ανώνυμος χρήστης