Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Πανελλήνιες εξετάσεις»

Άλλαξε το σύστημα
(Άλλαξε το σύστημα)
Το σύστημα στηρίζεται σε υπολογισμό βαθμού πρόσβασης με βάση τις πανελλαδικές εξετάσεις και ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που επιλέγει ο κάθε μαθητής. Ειδικότερα στην Β' Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν μια από τις δυο ομάδες προσανατολισμού (Ανθρωπιστικές ή Θετικές Επιστήμες) και στην Γ' Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους επιλέγουν υποχρεωτικά μια ομάδα μαθημάτων προσανατολισμού από τις 4 προσφερόμενες:
* Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
* Ομάδα Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες και Επιστήμες Υγείας και Ζωής
*Ομάδα Σπουδών Υγείας: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
* Ομάδα Οικονομίας και Πληροφορικής: Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής
 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
!ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
!ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
!ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|-
|ΈκθεσηΝεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
|ΈκθεσηΝεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
|'ΕκθεσηΝεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
|Έκθεση και Λογοτεχνία
|-
|Αρχαία Ελληνικά
|Μαθηματικά (Θετικών Σπουδών)
|Βιολογία (Σπουδών Υγείας)
|Μαθηματικά
|-
|Ιστορία
|Φυσική
|Οικονομία
|Φυσική
|Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
|-
|Κοινωνιολογία (2020-2021)
Λατινικά (2021-2022)
|Χημεία
|Χημεία
|Πληροφορική
|Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
|}
Ο μαθητής εξετάζεται σε επιπλέον μαθήματα, εφόσον επιθυμεί εισαγωγή σε σχολή που απαιτεί ειδικό μάθημα.
Ανώνυμος χρήστης