Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Σκηνή του Μαρτυρίου»

[[Αρχείο:Stiftshuette Modell Timnapark.jpg| μικρογραφία |Μοντέλο της σκηνής, όπως φαίνεται στο [[Ισραήλ]], στο πάρκο Timna]]
'''Η Σκηνή του Μαρτυρίου''' σύμφωνα με την [[Παλαιά Διαθήκη]] ήταν ένα ιδιότυπο φορητό ιερό οίκημα των [[Εβραίοι|Ισραηλιτών]], το οποίο κατασκευάστηκε με εντολή του Θεού προς τον [[Μωυσής|Μωυσή]]. Θεωρήθηκε η κατοικία του [[Θεός|Θεού]] ή το σημείο συνάντησης του Θεού με τα τέκνα του Ισραήλ<ref>
{{cite book
|author = Νέα Δομή
 
==''Η εντολή''==
Σύμφωνα με το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης "[[Έξοδος (βιβλίο)|Έξοδος]]" και με τον Εβραίο ιστορικό [[Ιώσηπος|Ιώσηπο]] την εντολή με τις λεπτομερείς οδηγίες για την κατασκευή της σκηνής του Μαρτυρίου την έλαβε ο [[Μωυσής]] στο όρος [[Όρος Σινάι|Σινά]] κατά την διάρκεια της συνομιλίας που είχε με τον Θεό από τον οποίο παρέλαβε ταυτόχρονα και τον [[Δέκα εντολές|Δεκάλογο]]<ref group="Σημ"> ΕΞΟΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26- ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ. Εξ. 26,1 Καὶ τὴν σκηνὴν ποιήσεις δέκα αὐλαίας ἐκ βύσσου κεκλωσμένης καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου· Χερουβὶμ ἐργασίᾳ ὑφάντου ποιήσεις αὐτάς.- μέχρι και Εξ. 26,37 καὶ ποιήσεις τῷ καταπετάσματι πέντε στύλους καὶ χρυσώσεις αὐτοὺς χρυσίῳ, καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν χρυσαῖ, καὶ χωνεύσεις αὐτοῖς πέντε βάσεις χαλκᾶς.</ref>. <ref group="Σημ"> Ιώσηπος
Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία, Βιβλίο Γ "Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Ἰωσήπου ἱστοριῶν τῆς Ἰουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας: ς.
περὶ τῆς σκηνῆς ἣν κατεσκεύασε Μωυσῆς ἐν τῇ ἐρημίᾳ εἰς τιμὴν τοῦ θεοῦ, ὥστε ναὸν εἶναι δοκεῖν.</ref> .
Ο Μωυσής κατόπιν εντολής του Κυρίου όρισε δύο τεχνίτες υπεύθυνους για την κατασκευή της σκηνής. Επρόκειτο για τους Βεσελεήλ, ο οποίος ήταν λιθουργός και ξυλουργός, γιόςγιος του Ουρία και εγγονός του Ώρ από την φυλή του Ιούδα και τον βοηθό του Ελιάβ, υφαντουργό, γιο του Αχισαμάχ από την φυλή του Δαν<ref group="Σημ"> ΕΞΟΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31- ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ
 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ: Εξ. 31,2 ἰδοὺ ἀνακέκλημαι ἐξ ὀνόματος τὸν Βεσελεὴλ τὸν τοῦ Οὐρείου τὸν Ὤρ, ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα,
}}</ref>.
Τοποθετημένη σε μια μεγάλη αυλή χωριζόταν από το στρατόπεδο των Ισραηλιτών με παραπετάσματα κατασκευασμένα από [[Λινάρι|λινό]] ύφασμα. Μπροστά από την σκηνή ευρίσκοντο ο χάλκινος λουτήρας και το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων.
Εσωτερικά ένα καταπέτασμα από ανθεκτικό λινό ύφασμα με κεντημένα [[Χερουβείμ]] χώριζε τη σκηνή σε δύο μέρη.
 
1. Άγια των Αγίων: Εκεί μακριά από τα μάτια των ανθρώπων ήταν τοποθετημένη η [[Κιβωτός της Διαθήκης]] και μόνο ο αρχιερέας έμπαινε μία φορά το χρόνο.
 
2. Τα Άγια: Εκεί ήταν τοποθετημένα η τράπεζα των Άρτων της προθέσεως, η [[Επτάφωτος λυχνία|επτάφωτη λυχνία]] και το θυσιαστήριο του θυμιάματος.
 
==''Ιστορικό''==
Η ολοκλήρωση του στησίματος της Σκηνής του Μαρτυρίου έγινε την πρώτη μέρα του πρώτου μήνα του δεύτερου έτους της Εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Στην αρχή μόνο ο [[Μωυσής]] είχε το δικαίωμα να εισέρχεται στην Σκηνή και να ιερουργεί. Μόλις αποχωρούσε άφηνε φύλακα τον [[Ιησούς του Ναυή| Ιησού του Ναυή]] <ref group="Σημ"> Εξοδος. 33,11 καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐνώπιος ἐνωπίῳ, ὡς εἴ τις λαλήσει πρὸς τὸν ἑαυτοῦ φίλον. καὶ ἀπελύετο εἰς τὴν παρεμβολήν, ὁ δὲ θεράπων Ἰησοῦς υἱὸς Ναυῆ νέος οὐκ ἐξεπορεύετο ἐκ τῆς σκηνῆς. </ref>.
Κατόπιν, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες που είχε λάβει από τον Θεό, έχρισε τον [[Ααρών]] και τους γιους του να υπηρετούν ως ιερείς <ref group="Σημ"> Εξοδος. 40,10 καὶ προσάξεις Ἀαρὼν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ λούσεις αὐτοὺς ὕδατι </ref>. Υπακούοντας στις ίδιες οδηγίες όρισε υπεύθυνους για την συντήρηση, μεταφορά και συναρμολόγηση της Σκηνής καθώς και των παρελκομένων που συνόδευαν αυτή, τους άνδρες που προέρχονταν από την ιερατική φυλή των Λευιτών <ref group="Σημ"> [[Αριθμοί (βιβλίο)|Αριθμοί]]: Κεφάλαιο 1,50 καὶ σὺ ἐπίστησον τοὺς Λευίτας ἐπὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ ἐπὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ ἐπὶ πάντα ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ· αὐτοὶ ἀροῦσι τὴν σκηνὴν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ αὐτοὶ λειτουργήσουσιν ἐν αὐτῇ καὶ κύκλῳ τῆς σκηνῆς παρεμβαλοῦσι. </ref>. Υπεύθυνο για την εποπτεία αυτών όρισε τον Ιθάμαρ γιο του Ααρών <ref group="Σημ">Εξοδος. 37,19 Καὶ αὕτη ἡ σύνταξις τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καθὰ συνετάγη Μωυσῇ, τὴν λειτουργίαν εἶναι τῶν Λευιτῶν διὰ Ἰθάμαρ τοῦ υἱοῦ Ἀαρὼν τοῦ ἱερέως. </ref>. Οι Ισραηλίτες μετέφεραν την σκηνή συνεχώς όλο το διάστημα της περιπλάνησής τους στην έρημο. Όταν εισήλθαν στην γη [[Χαναάν]] μετέφεραν την Σκηνή αρχικά στην πόλη Σηλώ . Επί εποχής βασιλείας του [[Δαβίδ]] η Σκηνή είχε τοποθετηθεί σε ύψωμα κοντά στην πόλη [[Γαβαών]] <ref group="Σημ"> ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α'
(ΧΡΟΝΙΚΩΝ Α'). 21,29 καὶ σκηνὴ Κυρίου, ἣν ἐποίησε Μωυσῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐν Βαμὰ ἐν Γαβαών· </ref> . Όταν ο πρώτος [[ναός του Σολομώντα]] κατασκευάστηκε , η σκηνή τοποθετήθηκε στο εσωτερικό. Μετά την κατάληψη και [[Πολιορκία της Ιερουσαλήμ (587 π.Χ.)|καταστροφή της Ιερουσαλήμ]] από τους Βαβυλωνίους το 587 π.Χ. δεν υπάρχουν αναφορές σχετικές με την Σκηνή.
 
== Παραπομπές ==
Ανώνυμος χρήστης