Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Κάθισμα (υμνογραφία)»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
 
{| class="wikitable"
|+Πίνακας Ψαλτηρίου<br>(Μορφή Ι)
|-
!rowspan=2| Ημέρα !!rowspan=2| Εσπερινός !!colspan=3| Όρθρος !!colspan=4| Ώρες !!rowspan=2| Περίοδος
! 1ο καθ. !! 2ο καθ. !! 3ο καθ. !! Α' Ώρα !! Γ' Ώρα !! Ϛ' Ώρα !! Θ' Ώρα
|-align=center
|rowspan=6| Κυριακή ||rowspan=6| Α' ||rowspan=6| Β' ||rowspan=6| Γ' || ο Άμωμος (ΙΖ΄) ||rowspan=6| - ||rowspan=6| - ||rowspan=6| - ||rowspan=6| - || [a]
|-align=center
| ο Πολυέλαιος (ΙΘ΄) || [b]
|-align=center
|rowspan=3| ΙΖ΄ || [c]
| [e]
|-align=center
| ο Πολυέλαιος (ΙΘ΄) || [f]
|-align=center
|rowspan=6| Δευτέρα ||rowspan=6| - ||rowspan=6| Δ' ||rowspan=6| Ε' || - ||rowspan=4| - ||rowspan=2| - ||rowspan=2| - ||rowspan=2| - || [a]
 
{| class="wikitable"
|+Πίνακας Ψαλτηρίου<br>(Μορφή ΙΙ)
|-
!rowspan=2| Ημέρα !!rowspan=2| Εσπερινός !!colspan=3| Όρθρος !!colspan=4| Ώρες !!width=300px5 rowspan=2| ΣημειώσειςΣημείωση
|-
! 1ο καθκάθ. !! 2ο καθκάθ. !! 3ο καθκάθ. !! Α' Ώρα !! Γ' Ώρα !! Ϛ' Ώρα !! Θ' Ώρα
|-align=center
|style="background:#ffe4e1"| Κυριακή || Α' || Β' || Γ' || ο Άμωμος (ΙΖ΄) ||rowspan=7 colspan=4| - ||5 rowspan=7 style="background:#fff0f0"| Ισχύει από την Κυριακή του Θωμά έως την 21η Σεπτεμβρίου <br>και από 23 Δεκεμβρίου έως 21 Ιανουαρίου.
|-align=center
| Δευτέρα || - || Δ' || Ε' ||rowspan=6 | -
|-align=center
| Παρασκευή || ΙΕ' || ΙΘ' || Κ'
|-align=center
|style="background:#f5f5dc"| Σαββάτο || ΙΗ' || ΙϚ' || ΙΖ'
|-align=center
|colspan=810| - || [f]
| Σαββάτο || ΙΗ' || ΙϚ' || ΙΖ'
|-align=center
|style="background:#ffe4e1"| Κυριακή || Α' || Β' || Γ' || ο Πολυέλαιος (ΙΘ΄) ||rowspan=7 colspan=4| - ||5 rowspan=7 style="background:#f0fff0"| Ισχύει από 22 Σεπτεμβρίου έως 22 Δεκεμβρίου <br>και από 22 Ιανουαρίου έως το Σαββάτο της Αποκρέω.
|-align=center
| Δευτέρα || - || Δ' || Ε' || Ϛ'
|-align=center
| Παρασκευή || ΙΘ' || Κ' || ΙΗ'
|-align=center
|style="background:#f5f5dc"| Σαββάτο || ΙϚ' || ΙΖ' || -
|-align=center
|colspan=810| - || [f]
| Σαββάτο || ΙϚ' || ΙΖ' || -
|-
|-align=center
!rowspan=2| Ημέρα !!rowspan=2| Εσπερινός !!colspan=3| Όρθρος !!colspan=4| Ώρες !!width=200px rowspan=2| Σημείωση
| Κυριακή || Α' || Β' || Γ' || ΙΖ΄ ||colspan=4| - || rowspan=7| Ισχύει κατά την 1η, 2η, 3η, 4η και 6η εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
|-
! 1ο κάθ. !! 2ο κάθ. !! 3ο κάθ. !! Α' Ώρα !! Γ' Ώρα !! Ϛ' Ώρα !! Θ' Ώρα
|-align=center
|style="background:#ffe4e1"| Κυριακή || Α' || Β' || Γ' || ΙΖ΄ ||colspan=4| - || rowspan=7 style="background:#fffff0"| Ισχύει κατά την Α', Β', Γ', Δ' και Ε' Εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
|-align=center
| Δευτέρα || - || Δ' || Ε' || Ϛ' || - || Ζ' || Η' || Θ'
| Πέμπτη || Ϛ' || Ζ' || Η' || Θ' || Ι' || ΙΑ' || ΙΒ'
|-align=center
| Παρασκευή || ΙΓ' || ΙΔ' || ΙΕ' || - || ΙΘ' || Κ' || -
|-align=center
|style="background:#f5f5dc"| Σαββάτο || ΙϚ' || ΙΖ' || - ||colspan=4| -
|-align=center
|colspan=10|
| Σαββάτο || ΙϚ' || ΙΖ' || - ||colspan=4| -
|-align=center
|style="background:#ffe4e1"| Κυριακή || Α' || Β' || Γ' || ΙΖ΄ ||colspan=4| - || rowspan=7 style="background:#f0ffff"| Ισχύει κατά την 1η, 2η, 3η, 4η και 6ηΕ' εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
|-align=center
| ΙΘ'Δευτέρα || Κ'- || ΑΔ' || ΒΕ' || ΓϚ' || Δ'- || Ε Ζ' || Ϛ Η' || [d]Θ'
| Κυριακή | Πολυέλαιος (ΙΘ΄) || [f]
|-align=center
|rowspan=6| ΔευτέραΤρίτη ||rowspan=6| Ι' || -ΙΑ' ||rowspan=4| -ΙΒ' ||rowspan=2| -ΙΓ' ||rowspan=2| -ΙΔ' ||rowspan=2 ΙΕ' || -ΙϚ' || [a]ΙΗ'
|-align=center
| ΙϚ'Τετάρτη || ΙΘ' || Κ' || Α' || Β' || Γ' || Δ' || Ε' || [e]Ϛ'
|rowspan=5| Ϛ' || [b]
|-align=center
|rowspan=2| Πέμπτη || Ζ' ||rowspan=2| Η' ||rowspancolspan=2| - || - || Θ' || [c]Ι' || ΙΑ'
|-align=center
| ΙΗΠαρασκευή || ΙΒ' || ΙΔΙΓ' || ΙΕΙΔ' || ΙϚΙΕ' || - || ΙΘ' || Κ' || - || [f]
| [d]
|-align=center
|style="background:#f5f5dc"| Σαββάτο || Η' || ΙϚ' || ΙΖ' || - ||colspan=4| -
|-align=center
|colspan=10|
| Ζ' || Η' || Θ' || Ι΄ || [e]
|-align=center
e|style="background:#ffe4e1"| Κυριακή || Α' || Β' || Γ' || ΙΖ΄ ||colspan=4| - || rowspan=7 style="background:#fff0ff"| Ισχύει στην περίπτωση που ο [[Ευαγγελισμός της Θεοτόκου]] συμπέσει ημέρα Πέμπτη της 5ηςΕ' εβδομάδας της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
|-align=center
| Δευτέρα || - || ΖΔ' || ΗΕ' || Ϛ' || - || [f]Ζ' || Η' || Θ'
|-align=center
| Τρίτη || rowspan=65| ΤρίτηΙΗ' || Ι' || - ΙΑ' ||rowspan=2| -ΙΒ' ||rowspan=2| -ΙΓ' ||rowspan=2| -ΙΔ' ||rowspan=2| -ΙΕ' || [a]ΙϚ'
|-align=center
| Τετάρτη || ΙΘ' || Κ' || Α' || Β' || Γ' || Δ' || Ε' || [c]
|rowspan=2| ΙΗ' || Θ' || [b]
|-align=center
| Ι'Πέμπτη || ΙΑϚ' || ΙΒΖ' || ΙΓΗ' || ΙΔΘ' || ΙΕΙ' || ΙϚΙΑ' || [c]ΙΒ'
|-align=center
| Ι'Παρασκευή || ΙΑΙΓ' || ΙΒΙΔ' || ΙΓΙΕ' || ΙΔ' || ΙΕ'- || ΙϚΙΘ' || ΙΗΚ' || [d]-
|-align=center
|style="background:#f5f5dc"| Σαββάτο || ΙϚ' || ΙΖ' || - ||colspan=4| -
|-align=center
|colspan=10|
| ΙΑ' || ΙΒ' || - || - || - || ΙΓ' || ΙΔ' || ΙΕ' || [e]
|-align=center
|style="background:#ffe4e1"| Κυριακή || Α' || Β' || Γ' || ο Πολυέλαιος (ΙΘ΄) ||colspan=4| - || rowspan=7 style="background:#f0f0ff"| Ισχύει κατά την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα.
|-align=center
| ΙΗ'Δευτέρα || Θ- || Δ' || ΙΕ' || ΙΑϚ' || - || ΙΒΖ' || ΙΓΗ' || - || [f]
|-align=center
| Τρίτη || rowspan=62| ΤετάρτηΙΗ' |||| -Θ' ||rowspan=2| -Ι' ||rowspan=2| -ΙΑ' ||rowspan=2| - ||rowspan=2| -ΙΒ' || [a]ΙΓ'
|-align=center
| Ϛ'Τετάρτη || ΖΙΔ' || ΗΙΕ' || ΘΙϚ' || Ι'- || ΙΑΙΘ' || ΙΒΚ' || [c]-
|rowspan=2| ΙΗ' || ΙΒ' || [b]
|-align=center
| Πέμπτη || ΙΗ' (?) ||colspan=7| - || [f]
| ΙΘ' || Κ' || Α' || Β' || Γ' || Δ' || Ε' || [c]
|-align=center
| Παρασκευή ||colspan=8| -
| ΙΘ' || Κ' || Α' || Β' || Γ' || Δ' || Ε' || Ϛ' || [d]
|-align=center
|style="background:#f5f5dc"| Σαββάτο ||colspan=8| -
| ΙϚ' || ΙΘ' || Κ' || Α' || Β' || Γ' || Δ' || Ε' || [e]
|-align=center
| ΙΗ' || ΙΔ' || ΙΕ' || ΙϚ' || - || ΙΘ' || Κ' || - || [f]
|-align=center
|rowspan=6| Πέμπτη || || - ||rowspan=2| - ||rowspan=2| - ||rowspan=2| - ||rowspan=2| - || [a]
|-align=center
|rowspan=2| ΙΗ' || ΙΕ' || [b]
|-align=center
| Ϛ' || Ζ' || Η' || Θ' || Ι' || ΙΑ' || ΙΒ' || [c]
|-align=center
| Ζ' || Η' || - || - || - || Θ' || Ι' || ΙΑ' || [d]
|-align=center
| - || Ϛ' || Ζ' || Η' || Θ' || Ι' || ΙΑ' || ΙΒ' || [e]
|-align=center
| ΙΗ' (?) ||colspan=7| - || [f]
|-align=center
|rowspan=6| Παρασκευή || ||rowspan=2| - ||rowspan=2| - ||rowspan=2| - ||rowspan=2| - ||rowspan=2| - || [a]
|-align=center
|rowspan=2| ΙΗ' || [b]
|-align=center
|rowspan=3| ΙΓ' ||rowspan=3| ΙΔ' ||rowspan=3| ΙΕ' ||rowspan=3| - ||rowspan=3| ΙΘ' ||rowspan=3| Κ' ||rowspan=3| - || [c]
|-align=center
| ΙΒ' || [d]
|-align=center
| - || [e]
|-align=center
|colspan=8| - || [f]
|-align=center
|rowspan=6| Σαββάτο ||rowspan=3| ||rowspan=5| - ||rowspan=5| - ||rowspan=5| - ||rowspan=5| - ||rowspan=5| - || [a]
|-align=center
| [b]
|-align=center
| [c]
|-align=center
| Η' || [d]
|-align=center
| ΙΗ' || [e]
|-align=center
|colspan=8| - || [f]
|}
 
a: Ισχύει από την Κυριακή του Θωμά έως την 21η Σεπτεμβρίου και από 23 Δεκεμβρίου έως 21 Ιανουαρίου.
 
b: Ισχύει από 22 Σεπτεμβρίου έως 22 Δεκεμβρίου και από 22 Ιανουαρίου έως το Σαββάτο της Αποκρέω.
 
c: Ισχύει κατά την 1η, 2η, 3η, 4η και 6η εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
 
d: Ισχύει κατά την 5η εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
 
e: Ισχύει στην περίπτωση που ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου συμπέσει ημέρα Πέμπτη της 5ης εβδομάδας της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
 
f: Ισχύει κατά την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα.
 
==Πηγές==
1.855

επεξεργασίες