Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Κάθισμα (υμνογραφία)»

μ
καμία σύνοψη επεξεργασίας
μ
{| class="wikitable"
|-
! Κάθισμα !! Ψαλμοί !!style="background:#fff0f0"| Α' Στάση !!style="background:#f0fff0"| Β' Στάση !!style="background:#f0f0ff"| Γ' Στάση
|-align=center
|style="color: red"| Α' || 1-8 ||style="background:#fff0f0"| 1-3 ||style="background:#f0fff0"| 4-6 ||style="background:#f0f0ff"| 7-8
|-align=center
|style="color: red"| Β' || 9-16 ||style="background:#fff0f0"| 9-10 ||style="background:#f0fff0"| 11-13 ||style="background:#f0f0ff"| 14-16
|-align=center
|style="color: red"| Γ' || 17-23 ||style="background:#fff0f0"| 17 ||style="background:#f0fff0"| 18-20 ||style="background:#f0f0ff"| 21-23
|-align=center
|style="color: red"| Η' || 24-31 ||style="background:#fff0f0"| 24-26 ||style="background:#f0fff0"| 27-29 ||style="background:#f0f0ff"| 30-31
|-align=center
|style="color: red"| Ε' || 32-36 ||style="background:#fff0f0"| 32-33 ||style="background:#f0fff0"| 34-35 ||style="background:#f0f0ff"| 36
|-align=center
|style="color: red"| Ϛ' || 37-45 ||style="background:#fff0f0"| 37-39 ||style="background:#f0fff0"| 40-42 ||style="background:#f0f0ff"| 43-45
|-align=center
|style="color: red"| Ζ' || 46-54 ||style="background:#fff0f0"| 46-48 ||style="background:#f0fff0"| 49-50 ||style="background:#f0f0ff"| 51-54
|-align=center
|style="color: red"| Η' || 55-63 ||style="background:#fff0f0"| 55-57 ||style="background:#f0fff0"| 58-59 ||style="background:#f0f0ff"| 60-63
|-align=center
|style="color: red"| Θ' || 64-69 ||style="background:#fff0f0"| 64-66 ||style="background:#f0fff0"| 67 ||style="background:#f0f0ff"| 68-69
|-align=center
|style="color: red"| Ι' || 70-76 ||style="background:#fff0f0"| 70-71 ||style="background:#f0fff0"| 72-73 ||style="background:#f0f0ff"| 74-76
|-align=center
|style="color: red"| ΙΑ' || 77-84 ||style="background:#fff0f0"| 1-3 ||style="background:#f0fff0"| 4-6 ||style="background:#f0f0ff"| 7-8
|-align=center
|style="color: red"| ΙΒ' || 85-90 ||style="background:#fff0f0"| 9-10 ||style="background:#f0fff0"| 11-13 ||style="background:#f0f0ff"| 14-16
|-align=center
|style="color: red"| ΙΓ' || 91-100 ||style="background:#fff0f0"| 91-93 ||style="background:#f0fff0"| 94-96 ||style="background:#f0f0ff"| 97-100
|-align=center
|style="color: red"| ΙΔ' || 101-104 ||style="background:#fff0f0"| 101-102 ||style="background:#f0fff0"| 103 ||style="background:#f0f0ff"| 104
|-align=center
|style="color: red"| ΙΕ' || 105-108 ||style="background:#fff0f0"| 105 ||style="background:#f0fff0"| 106 ||style="background:#f0f0ff"| 107-108
|-align=center
|style="color: red"| ΙϚ' || 109-117 ||style="background:#fff0f0"| 109-111 ||style="background:#f0fff0"| 112-114 ||style="background:#f0f0ff"| 115-117
|-align=center
|style="color: red"| ΙΖ' || 118 ||style="background:#fff0f0"| 118, <small>''στ. 1-72''</small> ||style="background:#f0fff0"| 118, <small>''στ. 73-131''</small> ||style="background:#f0f0ff| 118, <small>''στ. 132-176''</small>
|-align=center
|style="color: red"| ΙΗ' || 119-133 ||style="background:#fff0f0"| 119-123 ||style="background:#f0fff0"| 124-128 ||style="background:#f0f0ff"| 128-133
|-align=center
|style="color: red"| ΙΘ' || 134-142 ||style="background:#fff0f0"| 134-136 ||style="background:#f0fff0"| 137-139 ||style="background:#f0f0ff"| 140-142
|-align=center
|style="color: red"| Κ' || 143-150 ||style="background:#fff0f0"| 143-144 ||style="background:#f0fff0"| 145-147 ||style="background:#f0f0ff"| 148-150
|}
 
1.883

επεξεργασίες