Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
μ (Ρομπότ: προσθήκη σήμανσης επαληθευσιμότητας)
Το '''Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι''', ακριβέστερα ''«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις'' ονομάζεται ο ελληνικός νόμος 4555/2018. Αποτελείται από 283 άρθρα με τα οποία μεταρρυθμίζονται, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους, οι δήμοι, η εποπτεία των ΟΤΑ και άλλα ζητήματα του [[Υπουργείο Εσωτερικών (Ελλάδα)|Υπουργείου Εσωτερικών]]. Το σχέδιο έχει τεθεί σε πλήρη ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.
 
Θεωρείται διάδοχος του σχεδίου [[Πρόγραμμα «Καλλικράτης»|Καλλικράτης]], με βασική φιλοσοφία την μείωση της θητείας των δημοτικών αρχών από πενταετία σε τετραετία και την υιοθέτηση της απλής αναλογικής.
 
==Σύγκριση καθεστώτων Καλλικράτη-Κλεισθένη ==
6.802

επεξεργασίες