Χρήστης:Dmtrs32/πρόχειρο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

[[File:Transitional B cell development.PNG|thumb|Μεταβατικό Β κύτταρο ανάπτυξη: από ανώριμο Β κύτταρο σε ΜΖ Β κύτταρο ή ώριμο (FO) Β κύτταρο
 
==Ενεργοποίηση==
==Activation==
[[File:B cell activation naive to plasma cell.png|thumb|Ενεργοποίηση κυττάρων Β: από ανώριμα Β κύτταρα σε κύτταρα πλάσματοςπλασμοκύτταρα ή Β κύτταρα μνήμης]]
BΗ cellενεργοποίηση activationτων occursκυττάρων inΒ theσυμβαίνει στα [[secondaryλεμφικό σύστημα|δευτερογενή lymphoidλεμφοειδή organsόργανα]] (SLOs), suchόπως as theστον [[spleenσπλήνας|σπλήνα]] andκαι στους [[lymph nodesλεμφαδένας|λεμφαδένες]].<ref name=":0" /> Αφού ωριμάσουν τα Β κύτταρα στο μυελό των οστών, μεταναστεύουν μέσω του αίματος σε SLOs, τα οποία λαμβάνουν σταθερή παροχή αντιγόνου μέσω της κυκλοφορίας της [[λέμφος|λέμφου]].
B cell activation: from immature B cell to plasma cell or memory B cell]]
Η ενεργοποίηση των κυττάρων Β συμβαίνει στα [[δευτερογενή λεμφοειδή όργανα]] (SLOs), όπως στους [[σπλήνα]] και [[λεμφαδένες]].
B cell activation occurs in the [[secondary lymphoid organs]] (SLOs), such as the [[spleen]] and [[lymph nodes]].<ref name=":0" /> Αφού ωριμάσουν τα Β κύτταρα στο μυελό των οστών, μεταναστεύουν μέσω του αίματος σε SLOs, τα οποία λαμβάνουν σταθερή παροχή αντιγόνου μέσω της κυκλοφορίας [[λέμφου]].
After B cells mature in the bone marrow, they migrate through the blood to SLOs, which receive a constant supply of antigen through circulating [[lymph]].<ref>{{Cite journal|title = Early Events in B Cell Activation|journal = Annual Review of Immunology|date = 2010-01-01|pmid = 20192804|pages = 185–210|volume = 28|issue = 1|doi = 10.1146/annurev-immunol-030409-101216|first1 = Naomi E.|last1 = Harwood|first2 = Facundo D.|last2 = Batista}}</ref> Στο SLO, η ενεργοποίηση των Β κυττάρων ξεκινά όταν το Β κύτταρο συνδέεται με ένα αντιγόνο μέσω του BCR.
At the SLO, B cell activation begins when the B cell binds to an antigen via its BCR.<ref name=":7">{{Cite journal|title = How B cells capture, process and present antigens: a crucial role for cell polarity|journal = Nature Reviews Immunology|date = 2013-01-01|volume = 13|issue = 7|pages = 475–86|doi = 10.1038/nri3469|pmid = 23797063|first1 = Maria-Isabel|last1 = Yuseff|first2 = Paolo|last2 = Pierobon|first3 = Anne|last3 = Reversat|first4 = Ana-Maria|last4 = Lennon-Duménil|s2cid = 24791216}}</ref> Αν και τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα αμέσως μετά την ενεργοποίηση δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί πλήρως, πιστεύεται ότι τα Β κύτταρα ενεργοποιούνται σύμφωνα με το μοντέλο κινητικής διαχωρισμού, αρχικά προσδιορίστηκε σε Τ λεμφοκύτταρα. Αυτό το μοντέλο υποδηλώνει ότι πριν από τη διέγερση αντιγόνου, οι υποδοχείς διαχέονται μέσω της μεμβράνης που έρχονται σε επαφή με [[Lck]] και [[CD45]] σε ίση συχνότητα, καθιστώντας μια καθαρή ισορροπία φωσφορυλίωσης και μη φωσφορυλίωσης. Μόνο όταν το κύτταρο έρχεται σε επαφή με ένα κύτταρο που παρουσιάζει αντιγόνο, το μεγαλύτερο CD45 μετατοπίζεται λόγω της στενής απόστασης μεταξύ των δύο μεμβρανών. Αυτό επιτρέπει την καθαρή φωσφορυλίωση του BCR και την έναρξη της διαδρομής μεταφοράς σήματος. Από τα τρία υποσύνολα Β κυττάρων, τα κύτταρα FO Β κατά προτίμηση υποβάλλονται σε εξαρτώμενη από Τ κύτταρα ενεργοποίηση ενώ τα ΜΖ Β κύτταρα και τα Β1 κύτταρα κατά προτίμηση υπόκεινται σε ανεξάρτητη ενεργοποίηση Τ κυττάρων.