Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Χρήστης:Dmtrs32/πρόχειρο»

*Πλασμαβλάστης-Ένα βραχύβιο, πολλαπλασιαζόμενο κύτταρο που εκκρίνει αντισώματα που προκύπτει από τη διαφοροποίηση των Β κυττάρων.<ref name=":0" /> Οι πλασμαβλάστες δημιουργούνται νωρίς σε μια λοίμωξη και τα αντισώματα τους τείνουν να έχουν ασθενέστερη συγγένεια προς το αντιγόνο-στόχο τους σε σύγκριση με τα πλασμοκύτταρα.<ref name=":8" /> Οι πλασμαβλάστες μπορούν να προκύψουν από την ενεργοποίηση Β κυττάρων ανεξάρτητων από τα Τ κύτταρα ή την εξωθυλακοειδή απόκριση της ενεργοποίησης των Β κυττάρων που εξαρτώνται από τα Τ κύτταρα.<ref name=":0" />
*Πλασμοκύτταρο-Ένα μακρόβιο, μη πολλαπλασιαζόμενο κύτταρο που εκκρίνει αντισώματα που προκύπτει από τη διαφοροποίηση των κυττάρων Β.<ref name=":0" /> Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα Β κύτταρα αρχικά διαφοροποιούνται σε κύτταρα που μοιάζουν με πλασμαβλάστες και στη συνέχεια διαφοροποιούνται σε πλασματοκύτταρα.<ref name=":8" /> Τα πλασματοκύτταρα δημιουργούνται αργότερα σε λοίμωξη και σε σύγκριση με τους πλασμαβλάστες, έχουν αντισώματα με μεγαλύτερη συγγένεια προς το αντιγόνο-στόχο τους λόγω της ωρίμανσης της συγγένειας στο βλαστικό κέντρο (GC) και παράγουν περισσότερα αντισώματα.<ref name=":8" /> Τα πλασματοκύτταρα τυπικά προκύπτουν από την αντίδραση του βλαστικού κέντρου από την εξαρτώμενη από Τ κύτταρα ενεργοποίηση Β κυττάρων, ωστόσο μπορούν επίσης να προκύψουν από ανεξάρτητη από Τ κύτταρα ενεργοποίηση Β κυττάρων.<ref name=":11" />
*ΛεμφοπλασματοκυτταρικόΛεμφοπλασματοκυτταροειδές κύτταρο - Ένα κύτταρο με μίγμα μορφολογικών χαρακτηριστικών λεμφοκυττάρων Β και κυττάρων πλάσματοςπλασματοκυττάρων που πιστεύεται ότι σχετίζεται στενά με ή έναν υποτύπο κυττάρων πλάσματοςπλασματοκυττάρων. Αυτός ο τύπος κυττάρου βρίσκεται σε προ-κακοήθεις και κακοήθεις [[κυτταροπλαστικέςκυτταροπλασματικές δυσκρασίες]] που σχετίζονται με την έκκριση [[IgM]] μονοκλωνικών πρωτεϊνών IgM. Αυτές οι δυσκρασίες περιλαμβάνουν [[Δισκρασία κυττάρων πλάσματος#IgM MGUS | μονοκλωνική γαμοπάθεια IgM απροσδιόριστης σημασίας]] και [[Μακροσφαιριναιμίαμακροσφαιριναιμία του Waldenström]].<ref name="pmid25899140">{{cite journal | vauthors = Ribourtout B, Zandecki M | title = Plasma cell morphology in multiple myeloma and related disorders | journal = Morphologie: Bulletin de l'Association des Anatomistes | volume = 99 | issue = 325 | pages = 38–62 | year = 2015 | pmid = 25899140 | doi = 10.1016/j.morpho.2015.02.001 }}</ref>
Their*Κύτταρο functionμνήμης isΒ to- circulateΛανθάνον throughΒ theκύτταρο bodyπου andπροκύπτει initiateαπό aτη stronger,διαφοροποίηση moreτων rapidΒ antibodyκυττάρων.<ref responsename=":0" (known/> asΗ λειτουργία τους είναι να κυκλοφορούν στο σώμα και να ενεργοποιούν μια ισχυρότερη, ταχύτερη απόκριση αντισωμάτων (γνωστή theως anamnesticαναμνηστική secondaryδευτερογενής antibodyαντισωματική responseαπόκριση) ifεάν theyεντοπίσουν detectτο theαντιγόνο antigenπου thatείχε hadενεργοποιήσει activatedτο theirγονικό parentτους Bκύτταρο cellΒ (memoryτα BΒ cellsκύτταρα andμνήμης theirκαι parentτα Bγονικά cellsΒ shareκύτταρά theτους sameμοιράζονται τον ίδιο BCR, thus(υποδοχέα Β κυττάρων), theyέτσι detectανιχνεύουν theτο sameίδιο antigenαντιγόνο).<ref name=":12">{{Cite journal|title = Memory B cells|journal = Nature Reviews Immunology|date = 2015-01-01|volume = 15|issue = 3|pages = 149–59|doi = 10.1038/nri3802|pmid = 25677494|first1 = Tomohiro|last1 = Kurosaki|first2 = Kohei|last2 = Kometani|first3 = Wataru|last3 = Ise|s2cid = 20825732}}</ref> Τα Β κύτταρα μνήμης Β μπορούν να δημιουργηθούν από την εξαρτώμενη από Τ κύτταρα ενεργοποίηση τόσο μέσω της εξωθυλακικής απόκρισης όσο και της αντίδρασης του βλαστικού κέντρου, καθώς και από την ανεξάρτητη από τα Τ κύτταρα ενεργοποίηση των Β1 κυττάρων.<ref name=":12" />
*Lymphoplasmacytoid cell – A cell with a mixture of B lymphocyte and plasma cell morphological features that is thought to be closely related to or a subtype of plasma cells. This cell type is found in pre-malignant and malignant [[plasma cell dyscrasia]]s that are associated with the secretion of [[IgM]] monoclonal proteins; these dyscrasias include [[Plasma cell dyscrasia#IgM MGUS|IgM monoclonal gammopathy of undetermined significance]] and [[Waldenström's macroglobulinemia]].<ref name="pmid25899140">{{cite journal | vauthors = Ribourtout B, Zandecki M | title = Plasma cell morphology in multiple myeloma and related disorders | journal = Morphologie: Bulletin de l'Association des Anatomistes | volume = 99 | issue = 325 | pages = 38–62 | year = 2015 | pmid = 25899140 | doi = 10.1016/j.morpho.2015.02.001 }}</ref>
*[[Κύτταρο μνήμης Β]] - Κοιμισμένο Β κύτταρο που προκύπτει από τη διαφοροποίηση των Β κυττάρων.
*[[Memory B cell]] – Dormant B cell arising from B cell differentiation.<ref name=":0" /> Η λειτουργία τους είναι να κυκλοφορούν στο σώμα και να ενεργοποιούν μια ισχυρότερη, ταχύτερη απόκριση αντισωμάτων (γνωστή ως δευτερογενής αντιμνηστική αντίδραση) εάν εντοπίσουν το αντιγόνο που είχε ενεργοποιήσει το γονικό τους κύτταρο Β (τα κύτταρα μνήμης Β και τα γονικά Β κύτταρά τους μοιράζονται το ίδιο BCR, έτσι ανιχνεύουν το ίδιο αντιγόνο).
Their function is to circulate through the body and initiate a stronger, more rapid antibody response (known as the anamnestic secondary antibody response) if they detect the antigen that had activated their parent B cell (memory B cells and their parent B cells share the same BCR, thus they detect the same antigen).<ref name=":12">{{Cite journal|title = Memory B cells|journal = Nature Reviews Immunology|date = 2015-01-01|volume = 15|issue = 3|pages = 149–59|doi = 10.1038/nri3802|pmid = 25677494|first1 = Tomohiro|last1 = Kurosaki|first2 = Kohei|last2 = Kometani|first3 = Wataru|last3 = Ise|s2cid = 20825732}}</ref> Τα κύτταρα μνήμης Β μπορούν να δημιουργηθούν από την εξαρτώμενη από Τ κύτταρα ενεργοποίηση τόσο μέσω της εξωθυλακικής απόκρισης όσο και της αντίδρασης του βλαστικού κέντρου, καθώς και από την ανεξάρτητη από τα Τ κύτταρα ενεργοποίηση των Β1 κυττάρων.
Memory B cells can be generated from T cell-dependent activation through both the extrafollicular response and the germinal center reaction as well as from T cell-independent activation of B1 cells.<ref name=":12" />
**Κύτταρο Β-2-κύτταρα FO Β και κύτταρα ΜΖ Β.B-2 cell – FO B cells and MZ B cells.<ref name=":14" />
**[[Follicular B Cells | Follicular (FO) B Cell]] (επίσης γνωστό ως κύτταρο Β-2)-Ο πιο κοινός τύπος Β κυττάρου και, όταν δεν κυκλοφορεί μέσω του αίματος, βρίσκεται κυρίως στα λεμφοειδή ωοθυλάκια του δευτερογενούς λεμφοειδούς όργανα (SLOs).[[Follicular B Cells|Follicular (FO) B Cell]] (also known as a B-2 cell) – Most common type of B cell and, when not circulating through the blood, is found mainly in the lymphoid follicles of secondary lymphoid organs (SLOs).<ref name=":8" /> Είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία της πλειοψηφίας των αντισωμάτων υψηλής συγγένειας κατά τη διάρκεια μιας μόλυνσης.
6.931

επεξεργασίες