Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Χρήστης:Dmtrs32/πρόχειρο»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
<ref name=":4">{{Cite journal|title = The pre-B cell receptor checkpoint|last1 = Martensson|first1 = Inga-Lill|date = 2010|journal = FEBS Letters|volume = 584|issue = 12|pages = 2572–9|doi = 10.1016/j.febslet.2010.04.057|pmid = 20420836|last2 = Almqvist|first2 = Nina|last3 = Grimsholm|first3 = Ola|last4 = Bernardi|first4 = Angelina|s2cid = 43158480}}</ref><ref name=":5">{{Cite journal|title = B lymphocytes: how they develop and function|journal = Blood|date = 2008-09-01|issn = 0006-4971|pmc = 2518873|pmid = 18725575|pages = 1570–1580|volume = 112|issue = 5|doi = 10.1182/blood-2008-02-078071|first1 = Tucker W.|last1 = LeBien|first2 = Thomas F.|last2 = Tedder}}</ref> Εάν αυτοί οι υποδοχείς δεν συνδέονται με τον συνδέτη τους, τα Β κύτταρα δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα σήματα και παύουν να αναπτύσσονται.<ref name=":4" /><ref name=":5" /> Η αρνητική επιλογή συμβαίνει μέσω της σύνδεσης του αυτοαντιγόνου με το BCR. Εάν το BCR μπορεί να συνδεθεί ισχυρά με το αυτοαντιγόνο, τότε το Β κύτταρο υφίσταται μία από τις τέσσερις μοίρες: κλωνική απαλοιφή, επεξεργασία υποδοχέα, ανοσοαδράνεια ή άγνοια (το Β κύτταρο αγνοεί σήμα και συνεχίζει την ανάπτυξη).<ref name=":5" /> Αυτή η αρνητική διαδικασία επιλογής οδηγεί σε μια κατάσταση κεντρικής ανοχής, στην οποία τα ώριμα Β κύτταρα δεν δεσμεύουν τα αυτοαντιγόνα που υπάρχουν στον μυελό των οστών.<ref name=":3" />
 
Για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη, τα ανώριμα Β κύτταρα μεταναστεύουν από το μυελό των οστών στη σπλήνα ως μεταβατικά Β κύτταρα, περνώντας από δύο μεταβατικά στάδια: Τ1 και Τ2.<ref>{{Cite journal|title = B Cell Development in the Spleen Takes Place in Discrete Steps and Is Determined by the Quality of B Cell Receptor–Derived Signals|journal = The Journal of Experimental Medicine|date = 1999-07-01|issn = 0022-1007|pmid = 10429672|pages = 75–90|volume = 190|issue = 1|doi = 10.1084/jem.190.1.75|first1 = Florienne|last1 = Loder|first2 = Bettina|last2 = Mutschler|first3 = Robert J.|last3 = Ray|first4 = Christopher J.|last4 = Paige|first5 = Paschalis|last5 = Sideras|first6 = Raul|last6 = Torres|first7 = Marinus C.|last7 = Lamers|first8 = Rita|last8 = Carsetti|pmc=2195560}}</ref> Καθ 'όλη τη διάρκεια της μετανάστευσής τους στη σπλήνα και μετά την είσοδό τους στη σπλήνα, θεωρούνται Τ1 Β κύτταρα.<ref name=":6">{{Cite journal|title = Transitional B cells: step by step towards immune competence|journal = Trends in Immunology|date = 2003-01-06|issn = 1471-4906|pages = 342–348|volume = 24|issue = 6|doi = 10.1016/S1471-4906(03)00119-4|first1 = James B.|last1 = Chung|first2 = Michael|last2 = Silverman|first3 = John G.|last3 = Monroe|pmid = 12810111}}</ref> Μέσα στη σπλήνα, τα Τ1 Β κύτταρα μεταπίπτουν σε Τ2 Β κύτταρα.<ref name=":6" /> Τα Τ2 Β κύτταρα διαφοροποιούνται είτε σε ωοθυλακικάθυλακικοειδών (FO) Β κύτταρα είτε σε κύτταρα Β οριακής ζώνης (MZ) ανάλογα με τα σήματα που λαμβάνονται μέσω του BCR και άλλων υποδοχέων.<ref>{{Cite journal|title = Marginal zone B cells: virtues of innate-like antibody-producing lymphocytes|journal = Nature Reviews Immunology|date = 2013-01-01|pmc = 3652659|pmid = 23348416|volume = 13|issue = 2|pages = 118–32|doi = 10.1038/nri3383|first1 = Andrea|last1 = Cerutti|first2 = Montserrat|last2 = Cols|first3 = Irene|last3 = Puga}}</ref> Μόλις διαφοροποιηθούν, τώρα θεωρούνται ώριμα Β κύτταρα ή αφελή Β κύτταρα.<ref name=":6" />
[[File:Transitional B cell development.PNG|thumb|Μεταβατικό Β κύτταρο ανάπτυξη: από ανώριμο Β κύτταρο σε ΜΖ Β κύτταρο ή ώριμο (FO) Β κύτταρο]]
 
Μόλις ένα BCR (υποδοχέας Β κυττάρων) δεσμεύσει ένα αντιγόνο TD, το αντιγόνο μεταφέρεται στο Β κύτταρο μέσω ενδοκυττάρωσης από υποδοχείς, υποβάθμισης και παρουσίασης στα Τ κύτταρα ως πεπτιδικά τεμάχια σε σύμπλοκο με MHC (μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας)-II μόρια στην κυτταρική μεμβράνη.<ref>{{Cite journal|title = Pathways of Antigen Processing|journal = Annual Review of Immunology|date = 2013-01-01|pmc = 4026165|pmid = 23298205|pages = 443–473|volume = 31|issue = 1|doi = 10.1146/annurev-immunol-032712-095910|first1 = Janice S.|last1 = Blum|first2 = Pamela A.|last2 = Wearsch|first3 = Peter|last3 = Cresswell}}</ref> Τα βοηθητικά Τ κύτταρα (T<sub>H</sub>), συνήθως θυλακοειδή βοηθητικά Τ κύτταρα (T<sub>FH</sub>) αναγνωρίζουν και δεσμεύουν αυτά τα σύμπλοκα MHC-II-πεπτιδίου μέσω των υποδοχέων Τ κυττάρων (TCR).<ref name=":9">{{Cite journal|title = A brief history of T cell help to B cells|journal = Nature Reviews Immunology|date = 2015-01-01|pmc = 4414089|pmid = 25677493|volume = 15|issue = 3|pages = 185–9|doi = 10.1038/nri3803|first = Shane|last = Crotty}}</ref> Μετά τη δέσμευση του TCR-MHC-II-πεπτιδίου, τα Τ κύτταρα εκφράζουν την επιφανειακή πρωτεΐνη CD40L καθώς και κυτοκίνες όπως IL-4 και IL-21.<ref name=":9" /> Το CD40L χρησιμεύει ως απαραίτητος συνδιεγερτικός παράγοντας για την ενεργοποίηση των Β κυττάρων συνδέοντας τον υποδοχέα της επιφάνειας των Β κυττάρων CD40, ο οποίος προάγει τον πολλαπλασιασμό των Β κυττάρων, την εναλλαγή τάξης της ανοσοσφαιρίνης, και τη σωματική υπερμετάλλαξη και διατηρεί την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των Τ κυττάρων.<ref name=":0" /> Οι προερχόμενες κυτοκίνες από τα Τ κύτταρα που δεσμεύονται από τους υποδοχείς κυτοκινών των Β κυττάρων προάγουν επίσης τον πολλαπλασιασμό των Β κυττάρων, την αλλαγή τάξης ανοσοσφαιρίνης και τη σωματική υπερμετάλλαξη, καθώς και τη διαφοροποίηση.<ref name=":9" /> Αφού τα κύτταρα Β λάβουν αυτά τα σήματα, θεωρούνται ενεργοποιημένα.<ref name=":9" /> [[File:T-dependent B cell activation.png|thumb|Τ-εξαρτώμενη ενεργοποίηση Β κυττάρων]]
 
Μόλις ενεργοποιηθούν, τα Β κύτταρα συμμετέχουν σε μια διαδικασία διαφοροποίησης δύο σταδίων που αποδίδει τόσο βραχύβιους πλασμαβλάστες για άμεση προστασία όσο και μακροχρόνια κύτταρα πλάσματος και Β κύτταρα μνήμης για σταθερή προστασία.<ref name=":8" /> Το πρώτο βήμα, γνωστό ως εξωθυλακική απόκριση, συμβαίνει έξω από τα λεμφοειδή ωοθυλάκιαθυλάκια, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται στο SLO (δευτερογενές λεμφοειδές όργανο).<ref name=":8" /> Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου τα ενεργοποιημένα Β κύτταρα πολλαπλασιάζονται, μπορεί να υποστούν αλλαγή τάξης ανοσοσφαιρίνης και να διαφοροποιηθούν σε πλασμαβλάστες που παράγουν πρώιμα, ασθενή αντισώματα κυρίως της κατηγορίας IgM.<ref>{{Cite journal|title = Extrafollicular antibody responses|journal = Immunological Reviews|date = 2003-08-01|issn = 0105-2896|pmid = 12846803|pages = 8–18|volume = 194|first1 = Ian C. M.|last1 = MacLennan|first2 = Kai-Michael|last2 = Toellner|first3 = Adam F.|last3 = Cunningham|first4 = Karine|last4 = Serre|first5 = Daniel M.-Y.|last5 = Sze|first6 = Elina|last6 = Zúñiga|first7 = Matthew C.|last7 = Cook|first8 = Carola G.|last8 = Vinuesa|doi=10.1034/j.1600-065x.2003.00058.x}}</ref> Το δεύτερο βήμα αποτελείται από ενεργοποιημένα Β κύτταρα που εισέρχονται σε ένα λεμφοειδές θυλάκιο και σχηματίζουν ένα βλαστικό κέντρο (germinal center (GC)), το οποίο είναι ένα εξειδικευμένο μικροπεριβάλλον όπου τα Β κύτταρα υφίστανται εκτεταμένο πολλαπλασιασμό, αλλαγή τάξης ανοσοσφαιρίνης και ωρίμανση συγγένειας που κατευθύνεται από σωματική υπερμετάλλαξη.<ref name=":10">{{Cite journal|title = Germinal center selection and the development of memory B and plasma cells|journal = Immunological Reviews|date = 2012-05-01|issn = 1600-065X|pmid = 22500831|pages = 52–63|volume = 247|issue = 1|doi = 10.1111/j.1600-065X.2012.01124.x|first1 = Mark J.|last1 = Shlomchik|first2 = Florian|last2 = Weisel|url = https://zenodo.org/record/1064236}}</ref>
Αυτές οι διεργασίες διευκολύνονται από τα Τ<sub>FH</sub> κύτταρα εντός του GC και παράγουν τόσο Β-κύτταρα μνήμης υψηλής συγγένειας όσο και μακροχρόνια πλασματοκύτταρα.<ref name=":8" /> Τα πλασματοκύτταρα που προκύπτουν εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες αντισωμάτων και είτε παραμένουν εντός της SLO είτε, προτιμότερα, μεταναστεύουν στον μυελό των οστών.<ref name=":10" />
 
*Κύτταρο μνήμης Β - Λανθάνον Β κύτταρο που προκύπτει από τη διαφοροποίηση των Β κυττάρων.<ref name=":0" /> Η λειτουργία τους είναι να κυκλοφορούν στο σώμα και να ενεργοποιούν μια ισχυρότερη, ταχύτερη απόκριση αντισωμάτων (γνωστή ως αναμνηστική δευτερογενής αντισωματική απόκριση) εάν εντοπίσουν το αντιγόνο που είχε ενεργοποιήσει το γονικό τους κύτταρο Β (τα Β κύτταρα μνήμης και τα γονικά Β κύτταρά τους μοιράζονται τον ίδιο BCR (υποδοχέα Β κυττάρων), έτσι ανιχνεύουν το ίδιο αντιγόνο).<ref name=":12">{{Cite journal|title = Memory B cells|journal = Nature Reviews Immunology|date = 2015-01-01|volume = 15|issue = 3|pages = 149–59|doi = 10.1038/nri3802|pmid = 25677494|first1 = Tomohiro|last1 = Kurosaki|first2 = Kohei|last2 = Kometani|first3 = Wataru|last3 = Ise|s2cid = 20825732}}</ref> Τα Β κύτταρα μνήμης μπορούν να δημιουργηθούν από την εξαρτώμενη από Τ κύτταρα ενεργοποίηση τόσο μέσω της εξωθυλακικής απόκρισης όσο και της αντίδρασης του βλαστικού κέντρου, καθώς και από την ανεξάρτητη από τα Τ κύτταρα ενεργοποίηση των Β1 κυττάρων.<ref name=":12" />
**Κύτταρο Β-2 - FO Β κύτταρα και κύτταρα ΜΖ Β κύτταρα<ref name=":14" />
**Τα [[Follicular B Cells | Follicular (FO) B Cell]] (επίσης γνωστό ως κύτταρο Β-2)-Ο πιο κοινός τύπος Β κυττάρου και, όταν δεν κυκλοφορεί μέσω του αίματος, βρίσκεται κυρίως στα λεμφοειδή ωοθυλάκιαθυλάκια του δευτερογενούς λεμφοειδούς όργανα (SLOs).[[Follicular B Cells|Follicular (FO) B Cell]] (also known as a B-2 cell) – Most common type of B cell and, when not circulating through the blood, is found mainly in the lymphoid follicles of secondary lymphoid organs (SLOs).<ref name=":8" /> Είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία της πλειοψηφίας των αντισωμάτων υψηλής συγγένειας κατά τη διάρκεια μιας μόλυνσης.
They are responsible for generating the majority of high-affinity antibodies during an infection.<ref name=":0" />
**
6.931

επεξεργασίες