Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Συζήτηση:Αθηνά»

Παλλάς οιονεῖ ἡ τό πάν ἐπιτεταμένως δίδουσα βγαλμένη μέσα ἀπό τά παλιά τά πολύ παλιά τα πελασγοδοσμένα καί όχι τά μακριά τά ινδικά.
 
Ἡ θεά ἈθηνάΑθηνά παλλαδόει. Ἐν τμήσει… τό πάν λά δόει ἡ θεά Ἀθηνά. Τοῖς κακοῖς τά κακά καί τοῖς καλοῖς τά καλά
 
Παλαιά λεξικά καίκαι ἐτυμολογικάετυμολογικά μεγάλα καί μικρά δέν ἔχουν ἐτυμολογίσει τό ὄνομα Παλλάς. Προσέξτε τί γράφουν. Παλλάς παρά τό ἀναπεπάλθαι ἐκ τῆς κεφαλῆς τοῦ Διός. Ἐδῶ δέν φαίνεται οὔτε ὁ Δίας οὔτε ἡ κεφαλή του μέσα στήν λέξι Παλλάς. Ἐγῶ θά προσπαθήσω νά τάς ἐνθέσω. Ἐκδιοκάρπαλλα. Σᾶς ἀρέσει; Οιονεῖ τήν ἀθηνα παρά τό ἀναπεπάλθαι ἐκ τῆς κεφαλῆς τοῦ Διός.
Ἐπίσης ἐτυμολογοῦν τό Παλλάς ὅτι πάλλαντα ἕναν τῶν γιγάντων ἀπέκτεινε.
Ἐδῶ λίπει τό ρῆμα. Ἐγῶ θά προσπαθήσω νά τό ἐνθέσω. Παλλανταπέκτεινα.
Σᾶς ἀρέσει; Οιονεῖ ὅτι ἀπέκτεινε τόν πάλλαντα. Τό α τῆς τα εἶναι μακρόν διότι ἐκπίπτει ἐκ τῶν α+α.
Ἐπίσης ἐτυμολογοὺν τότο Παλλάς παρά τότο ἀεί πάλλειν καίκαι κραδαίνειν τό δόρυ. Λίπει τό δόρυ. ἐγῶ τό ἐνθέτω. Δορύπαλλα. Σᾶς ἀρέσει; Βλέπετε τό ὄνομα δορύπαλλα καί καταλαβαίνετε ὅτι κάποια γυναίκα πάλλει τό δόρυ. είς τήν ἄλλην περίπτωσιν δέν καταλαβαίνετε τίποτα.
Ἐπίσης ἐτυμολογοῦν τό Παλλάς διά τό παλλομένην τήν καρδίαν τοῦ διονύσου προσκομίσαι τῷ διί. ἐδῶ λίπουν ὄλα. Καί ὁ Διόνυσος καί ἡ καρδιά του καί ὁ Δίας καί τό ρῆμα.
 
Ανώνυμος χρήστης