Χρήστης:Dmtrs32/πρόχειρο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

==== Διάσπαση δεσμού C-C C-C ====
Το ενδιάμεσο προϊόν gem-διόλης διασπάται στο δεσμό C2-C3 για να σχηματίσει ένα μόριο 3-φωσφογλυκερικού και ένα αρνητικά φορτισμένο καρβοξυλικό.<ref name="catalysis"/> Η στερεοχημική ειδική πρωτονίωση του C2 αυτού του καρβανιόντος έχει ως αποτέλεσμα ένα άλλο μόριο -3-φωσφογλυκερικού. Αυτό το βήμα πιστεύεται ότι διευκολύνεται από τη Lys175 ή πιθανώς από τη καρβαμυλιωμένο Lys201.<ref name="catalysis"/>
===^^^Προϊόντα===
Όταν το διοξείδιο του άνθρακα είναι το υπόστρωμα, το προϊόν της αντίδρασης καρβοξυλάσης είναι ένα ασταθές φωσφορυλιωμένο ενδιάμεσο έξι άνθρακα γνωστό ως 3-κετο-2-καρβοξυαραβινιτόλη-1,5-διφωσφορικό, το οποίο διασπάται γρήγορα σε δύο μόρια γλυκερικού-3-φωσφορικού. Το 3-φωσφογλυκερικό άλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή μεγαλύτερων μορίων όπως [[γλυκόζη]].
When carbon dioxide is the substrate, the product of the carboxylase reaction is an unstable six-carbon phosphorylated intermediate known as 3-keto-2-carboxyarabinitol-1,5-bisphosphate, which decays rapidly into two molecules of glycerate-3-phosphate. The 3-phosphoglycerate can be used to produce larger molecules such as [[glucose]].