Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Σωκράτης Κουγέας»

(Νέα σελίδα: Ο '''Σωκράτης Κουγέας''' υπήρξε ακαδημαϊκός και συγγραφέας. Γεννήθηκε το 1877 και έκανε σπουδές Φι...)
 
==Επιλεγμένα έργα==
===Ιστορικές μελέτες===
*Ο Καισάρειας Αρέθας και το έργον αυτού : Συμβολή εις την ιστορίαν της πρώτης αναγεννήσεως των ελληνικών γραμμάτων εν Βυζαντίω, Αθήναι, Βιβλιοπωλείον Ελευθερουδάκη και Μπάρτ, 1913.
*Ο Καισαρείας Αρέθας και το έργον αυτού
*Η ιδέα της Κοινωνίαςκοινωνίας των Εθνών παρά τοις ΈλλησινΈλλησι : πραγματεία βραβευθείσα εις τον πρώτον κανδηλώρειον αγώνα, Αθήναι , Αθηνά : 1928.
*Η γυναίκα κυρία στη Μεσσηνιακή Μάνη : μέσω προικώων και άλλων εγγράφων (1745-1864)
*Τραγούδια του κάτω κόσμου : μοιρολόγια της Μεσσηνιακής Μάνης
*Η καταγωγή του πρωτοστατήσαντος εις την Ορλωφικήν επανάστασιν Παναγιώτη Μπενάκη : φωτιζόμενη απο τα αρχεία της Βενετίας : (εννέα ανέκδοτα έγγραφα), Αθήναι , Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών : 1965.
*Οικογενειακοί δεσμοί του Savigny προς δύο Έλληνας μαθητάς του, Αθήναι , Π. & Α. Κλεισιούνης : 1963.
*Ιστορικαί πηγαί δια την ηγεμονίαν της Μάνης (1774-1821), Αθήναι , Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, Τυπογραφείον Σπυρόπουλου : 1961.
*Βερολίνειος παραλλαγή του περί νηστείας εμμέτρου κανόνος Λουκά του Χρυσοβέργη [ανάτυπο ], Αθήναι, [χ.ε.] : 1957.
*Συμβολαί εις την ιστορίαν της υπό τους Ορλώφ Πελλοποννησιακής Επαναστάσεως (1770), Αθήναι, Τυπογραφείον Μυρτίδη : 1955.
*Η ανθρωποκτονία (το φονικό) ως διεγγύημα τρίτου εν Μάνη, Θεσσαλονίκη , Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών : 1953.
*Η υπό τους Μακεδόνας Ένωσις των αρχαίων Ελλήνων και ο καταστατικός αυτής χάρτης : (διάλεξις γενόμενη εν τη αιθούση της εταιρείας μακεδονικών σπουδών), Θεσσαλονίκη , Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών : 1952.
*Το ηπειρωτικόν αρχείον Σταύρου Ιωάνου, Αθήνα, 1940.
*Εντυπώσεις εκ Ρουμανίας, [Αθήναι], 1925.
*Ιστορικά έγγραφα της μονής του Ζαγαρά, Εν Αθήναις , Π. Δ. Σακελλαρίου : 1917.
*Σπουδαί επιστημονικά έργα και κρίσεις αυτών, Αθήναι , [χ.ο.] : 1915.
 
===Εκδόσεις===
*Ελληνικά (1928 - 1939).
Ανώνυμος χρήστης