Αυτοκινούμενος εκτοξευτής πυραύλων - Άλλες γλώσσες