Βασικός Νόμος (Ισραήλ): Το Ισραήλ σαν Έθνος-Κράτος του Εβραϊκού Λαού - Άλλες γλώσσες