Γενετική-μετασχηματιστική γραμματική - Άλλες γλώσσες