Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών - Other languages