Κατηγορία:Βασιλικοί οίκοι του Δουκάτου της Κάτω Λοθαριγγίας - Άλλες γλώσσες