Μαρία Θηρεσία των Βουρβόνων, βασίλισσα της Πολωνίας - Άλλες γλώσσες