Μιχαήλ Παλαιολόγος (γιος Ιωάννη Ε΄) - Άλλες γλώσσες