Να ζει κανείς ή να μη ζει (ταινία, 1942) - Άλλες γλώσσες