Ο Αλαντίν και ο Βασιλιάς των Κλεφτών - Άλλες γλώσσες