Πρότυπο:Ηλικία σε έτη, μήνες, εβδομάδες και ημέρες - Άλλες γλώσσες