Πύλη:Κύρια/Επιλεγμένα Γεγονότα/20 Φεβρουαρίου - Άλλες γλώσσες