Τάφοι των Βασιλιάδων της Μπουγκάντα στο Κασούμπι - Άλλες γλώσσες