Τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού - Άλλες γλώσσες