Οι ψηφιακές φωτογραφίες βρίσκουν τη θέση τους σε μία έντυπη μορφή που ονομάζεται εικονοβιβλίο. Το εικονοβιβλίο είναι ένα βιβλίο πάνω στις σελίδες του οποίου οι φωτογραφίες είναι απευθείας τυπωμένες ενώ η τοποθέτηση και διάταξη των φωτογραφιών και κειμένων πάνω στη σελίδα γίνονται από τον πελάτη με ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα.

Τυπωμένο εικονοβιβλίο