Εικονοστάσιο (οικιακό)


Το εικονοστάσιο, στα σπίτια ορθόδοξων χριστιανών, είναι μικρή κατασκευή, στην οποία αποθηκεύονται θρησκευτικές εικόνες, τα εικονίσματα και πιθανόν άλλα αντικείμενα σχετιζόμενα με τη θρησκευτική λατρεία όπως το θυμιατήρι, το καντήλι ή αγιασμός.

Είναι κατασκευασμένο είτε ως εσοχή είτε ως κατασκευή που μοιάζει με κουτί ανοικτό από τη μια πλευρά και καλύπτεται στη μπροστινή του πλευρά από διαφανές τζάμι.