Το εικονοστάσιο, στα σπίτια ορθόδοξων χριστιανών, είναι μικρή κατασκευή, στην οποία αποθηκεύονται θρησκευτικές εικόνες, τα εικονίσματα και πιθανόν άλλα αντικείμενα σχετιζόμενα με τη θρησκευτική λατρεία όπως το θυμιατήρι, το καντήλι ή αγιασμός.

Είναι κατασκευασμένο είτε ως εσοχή είτε ως κατασκευή που μοιάζει με κουτί ανοικτό από τη μια πλευρά και καλύπτεται στη μπροστινή του πλευρά από διαφανές τζάμι.