Εκτελεστικό διάταγμα (ΗΠΑ)

διάταγμα του Προέδρου των ΗΠΑ προς τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες

Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ εκδίδουν εκτελεστικά διατάγματα για να βοηθήσουν τους αξιωματούχους και τους φορείς της εκτελεστικής εξουσίας να διαχειριστούν τις δραστηριότητες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Τα εκτελεστικά διατάγματα έχουν ισχύ νόμου, τα οποία εφαρμόζουν την νομοθετική εξουσία τους απευθείας στο Εκτελεστικό τμήμα της εξουσίας μέσω του Συντάγματος, ή γίνεται σύμφωνα με τις Πράξεις του Κογκρέσου που ρητά αναθέτουν στον Πρόεδρο κάποιο βαθμό διακριτικής ευχέρειας (κατ ' εξουσιοδότηση νομοθεσίας).[1]

Λίλαντ-Boker Εξουσιοδοτημένη Έκδοση από την Διακήρυξη Χειραφέτησης, τυπωμένη τον Ιούνιο 1864 με προεδρική υπογραφή

Όπως και τα νομοθετικά διατάγματα και οι κανονισμοί που εκδίδονται από κυβερνητικές υπηρεσίες, τα εκτελεστικά διατάγματα υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο, και μπορεί να ακυρωθούν, αν κριθεί από τα δικαστήρια ότι δεν υποστηρίζονται από το νόμο ή το Σύνταγμα. Σημαντικές πρωτοβουλίες πολιτικής, απαιτούν την έγκριση της νομοθετικής εξουσίας, αλλά τα εκτελεστικά διατάγματα έχουν σημαντική επιρροή στις εσωτερικές υποθέσεις της κυβέρνησης, για να αποφασιστεί για το πώς και σε ποιο βαθμό η νομοθεσία θα εφαρμοστεί, την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την διεξαγωγή πολέμων, και τη ρύθμιση επιλογών πολιτικής στην υλοποίηση νόμων με μεγάλο εύρος.

Αναφορές Επεξεργασία

  1. John Contrubis, Executive Orders and Proclamations, CRS Report for Congress #95-722A, March 9, 1999, Pp. 1-2