Η ελαστογραφία αποτελεί εξέλιξη της υπερηχογραφίας η οποία επιτρέπει τη μέτρηση της ελαστικότητας και της σκληρότητας των ιστών. Η ελαστογραφία μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε όλα τα όργανα του ανθρώπινου σώματος (με εξαίρεση τα οστά) προσθέτοντας, πέρα από τις μορφολογικές, κινητικές και αιμοδυναμικές πληροφορίες, νέες πληροφορίες για την ελαστικότητα των ιστών.

Παράδειγμα ελαστογραφίας

Η ελαστογραφία βασίζεται στην υπόθεση ότι οι κακοήθεις ιστοί είναι σκληρότεροι από τους καλοήθεις ή φυσιολογικούς. Η εφαρμογή της ελαστογραφίας είναι πιο αποτελεσματική για τα επιφανειακά όργανα, όπως είναι ο θυρεοειδής, ο μαστός, ο όρχις και το μυοσκελετικό σύστημα. Η σωστή αξιολόγηση της ελαστογραφικής απεικόνισης απαιτεί πολύ καλή εκπαίδευση στην υπερηχογραφία και καλές γνώσεις στην ανατομία και τις διάφορες παθολογίες της εξεταζόμενης περιοχής.