Απογραφές Πληθυσμού
← 1870 1879 → 1889

Η ελληνική απογραφή του 1879 ήταν η δέκατη έδβομη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους από ιδρύσεώς του. Διεξήχθη τον Απρίλιο του 1879. Η απογραφή συνέλεξε στοιχεία σχετικά με το φύλο, την ηλικία, τη σχέση του απογραφόμενου με τον οικογενειάρχη, την συζυγική και κοινωνική κατάσταση, το επάγγελμα, το θρήσκευμα, την ομιλούμενη γλώσσα, την γνώση ανάγνωσης και γραφής, την καταγωγή, τον τόπο γεννήσεως και την εθνικότητα. Η απογραφή περιέλαβε και τους Έλληνες του εξωτερικού. [1]

Ο πληθυσμός της Ελλάδας το 1897 ήταν, σύμφωνα με την απογραφή, 1.679.470 κάτοικοι και παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον πληθυσμό που κατέγραψε η προηγούμενη απογραφή, αυτή του 1870, η οποία απέγραψε 1.457.894. Η αύξηση ήταν της τάξης του 1,69%, ο πληθυσμός αυξήθηκε, δηλαδή, κατά 221.576 άτομα. Η πυκνότητα του πληθυσμού όλου του Βασιλείου ήταν 32,94, με την πυκνότητα των Παλαιών Επαρχιών να είναι 29,66 και της Επτανήσου 90,70 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Πληθυσμός κατά την γεωγραφική διαίρεση

Επεξεργασία
Θέση Διαίρεση Πληθυσμός Μεταβολή
1 Πελοπόννησος 709.245 15.91%
2 Στερεά Ελλάδα 441.033 23.58%
3 Επτάνησα 244.433 17.17%
4 Κυκλάδες 132.020 7.07%
5 Εύβοια 83.352 6.5%
6 Διάφορες άλλες Νήσοι 43.684 -1.52%
Βασίλειο της Ελλάδας 1.679.470 1,69%

Πληθυσμός κατά φύλο

Επεξεργασία
Φύλο Πληθυσμός Ποσοστό
Άρρενες 880.952 52,45%
Θήλεις 798.518 47,55%

Πληθυσμός κατά επαγγέλματα

Επεξεργασία

Ένα μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού ασχολείτο με τη γεωργία. Άλλα κύρια επαγγέλματα είναι τα εξής:

Επάγγελμα Απασχολούμενοι Ποσοστό
Γεωργοί 207.846 39,24%
Κτηνοτρόφοι 46.645 8,81%
Βιομήχανοι 44,959 8,49%
Εργάτες 38.234 7,22%
Έμποροι 34.133 6,37%
Κτηματίες 32.345 6,1%
Υπηρέτες 25.437 4,8%

Εκπαίδευση

Επεξεργασία

Ο αναλφαβητισμός ήταν σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την απογραφή γραφή και ανάγνωση γνώριζαν 318.949 κάτοικοι, 1.331.472 δε δήλωσαν καμία γνώση γραφής και ανάγνωσης. Άξιο παρατήρησης είναι, επίσης, το γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών εγγράμματων είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό των ανδρών, ενώ σε δεκαεπτά δήμους δεν υπάρχει καμία γυναίκα εγγράμματη, αριθμός που στην προηγούμενη απογραφή (1870) ανερχόταν σε πενήντα πέντε.

Φύλο Εγγράμματοι Ποσοστό
Άρρενες 262.856 31%
Θήλεις 56.093 7%

Θρήσκευμα και Γλώσσα

Επεξεργασία

Η απογραφή καταγράφει μόνο τρεις κατηγορίες. 1.635.698 κάτοικοι δήλωσαν ως θρησκεία την Χριστιανική με δόγμα το Ορθόδοξο και 14.677 άλλα δόγματα. Οι "αλλόθρησκοι" είναι 3.392, από τους οποίους οι 2,652 είναι Εβραίοι της Κέρκυρας. Από τους κατοίκους του Βασιλείου 58.858 δεν μιλάνε ελληνικά στο σπίτι.

Απογραφή αποδήμων

Επεξεργασία

Οι Έλληνες υπήκοοι του εξωτερικού ήταν 61.491 με 43.864 να κατοικούν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και 10.488 στη Ρουμανία.

Παραπομπές

Επεξεργασία