Για το μεταγενέστερο Ελληνικό Γυμνάσιο στη Ρώμη, δείτε: Ελληνικό Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου.

Το Ελληνικό Γυμνάσιο Ρώμης ήταν σχολή προς εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και μελέτης των Ελλήνων συγγραφέων που λειτούργησε στη Ρώμη. Ιδρύθηκε μετά από τις επίμονες προσπάθειες του Ιανού Λάσκαρι και με την ευνοϊκή σύμπραξη του Πάπα Λέοντα Ι΄. Ο Λάσκαρις ήταν φίλος και οικείος των Μεδίκων. Όταν ο Λέων Ι' έγινε Πάπας, κάλεσε τον Λάσκαρι στη Ρώμη. Ο Λάσκαρις ερχόμενος στη Ρώμη άρχισε αμέσως τις προσπάθειες ίδρυσης Γυμνασίου για τη διατροφή και εκπαίδευση προσφύγων νέων από την υπόδουλη Ελλάδα. Ο Λέων έδωσε τη συγκατάβασή του, και έτσι το Γυμνάσιο ανεγέρθη στους πρόποδες του Κυρίνου λόφου. Για την ενέργειά τους αυτή ο Πάπας και ο Λάσκαρις αξιώθηκαν των επαίνων των συγχρόνων τους, και ιδιαίτερα του Ιερώνυμου Βίδα και Μάρκου Μουσούρου. Πολλοί σημαντικοί άνδρες αποφοίτησαν στο σχολείο αυτό. Ιδιαίτερα ο Κωνσταντίνος Ράλλης, Νικόλαος Σοφιανός, Χριστόφορος Κονταλέος. Ματθαίος Δεβάρης, και άλλοι. Το Γυμνάσιο ήταν εξοπλισμένο με τυπογραφικό πιεστήριο, από το οποίο τυπώθηκαν και εκδόθηκαν πολλά συγγράμματα των νεαρών φοιτητών. Αργότερα, όταν ο Λάσκαρις εγκατέλειψε τη Ρώμη και πήγε στη Γαλλία για να μπει στην υπηρεσία του βασιλιά, ο δε Λέων Ι' απεβίωσε το 1521, η λειτουργία του γυμνασίου φαίνεται ότι έληξε. Αυτό εκλαμβάνουμε και από μια επιστολή την οποία γράφει ο Αρσένιος ο Μονεμβασίας προς τον ίδιο τον Λάσκαρι.