Ελληνιστικοί αυλικοί τίτλοι

Ο όρος αυλικός τίτλος προέρχεται από το αυλή (με την έννοια παλάτι) και χρησιμοποιείται για ιεραρχικά συστήματα τίτλων ειδικά για χρήση κατά το αυλικό πρωτόκολλο.

Στην επίσημη αυλική ορολογία των ελληνιστικών αυτοκρατοριών που κυβερνήθηκαν από τις δυναστείες των Διαδόχων, ο τίτλος διάδοχος δεν ήταν συνήθης για τον μονάρχη, αλλά στην πραγματικότητα έχει αποδειχθεί πως ήταν ο χαμηλότερος σε ένα σύστημα επισήμων ιεραρχικών τίτλων, που δίνονταν για πραγματικές θέσεις αλλά και τιμητικά σε διάφορους στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους.

Ιδίως στην Πτολεμαϊκή Αίγυπτο, ο τίτλος διάδοχος αναφέρεται ως ο χαμηλότερος αυλικός, κάτω από τους τίτλους Φίλος (Βασιλικός), Αρχισωματοφύλαξ, Πρώτος Φίλος, Ομότιμος και Συγγενεύς, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου Ε΄ Επιφανή. Ένα παρόμοιο σύστημα τίτλων υπήρχε σε άλλες ελληνιστικές μοναρχίες.

CC-BY-SA
Μετάφραση
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Aulic titulature της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 4.0. (ιστορικό/συντάκτες).