Το εμπάργκο ή κωλυσιπλοΐα είναι διεθνής όρος που χρησιμοποιείται για τον οικονομικό (και όχι μόνο) αποκλεισμό μιας χώρας από άλλη ή άλλες για λόγους εθνικού συμφέροντος ή εθνικής ασφαλείας. Γενικά με τον όρο αυτό αποδίδεται η απαγόρευση εισόδου και εξόδου πλοίων σε λιμένες χωρών, που επιβάλλεται όμως από κρατική αρχή και εφαρμόζεται περισσότερο σε διεθνείς εμπλοκές. Παλαιότερα λεγόταν και θαλάσσιος αποκλεισμός. Με νεότερη σημασία, το εμπάργκο είναι η απαγόρευση πωλήσεων σε μία χώρα κάποιων κατηγοριών εμπορευμάτων, συνήθως όπλων, που επιβάλλεται από άλλη χώρα ή χώρες

Κατά το Διεθνές Δίκαιο θεωρείται ως ειρηνικό μέτρο πίεσης και έχει εφαρμοσθεί αρκετές φορές στην προσφατη ιστορία. Χαρακτηριστικές τέτοιες κωλυσιπλοΐες είχαν επιβληθεί παλαιότερα στην Κούβα, Λιβύη, και Ιράκ. Στην Ελλάδα γνωστό είναι το εμπάργκο που επέβαλε ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας το 1994.

Ιστορικά η αρχαιότερη κωλυσιπλοΐα που επιβλήθηκε ποτέ ήταν εκείνη της Αθηναϊκής Δημοκρατίας κατά των Μεγάρων, το γνωστό ως Μεγαρικό ψήφισμα, το οποίο υπήρξε ένα από τα αίτια του Πελοποννησιακού Πολέμου.


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία