Εμπροσθοφυλακή ονομάζεται η στρατιωτική δύναμη που βαδίζει μπροστά από άλλες στρατιωτικές μονάδες για να τις προστατεύσει από εχθρικές επιθέσεις και να επισημάνει την παρουσία του εχθρού.

Προχωρά σε τρία τμήματα:

  • πομπός
  • κεφαλή
  • κορμός

Αποτελείται από μονάδες αρμάτων μάχης, πυροβολητών, πυροβολικού κλπ.