Αδένες ονομάζουμε τα όργανα εκείνα του ανθρώπινου σώματος που παράγουν ουσίες χρήσιμες για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Μερικοί από αυτούς παράγουν το έκκριμά τους και το διοχετεύουν μέσω ειδικών σωλήνων, των εκφορητικών πόρων, προς την επιφάνεια του σώματος ή προς κάποια κοιλότητα του σώματος, και ονομάζονται εξωκρινείς. Άλλοι παράγουν ουσίες που δεν διοχετεύονται προς τα έξω, αλλά περνούν μέσα στο αίμα που κυκλοφορεί σ' αυτούς και μέσω της κυκλοφορίας του αίματος μεταφέρονται στα διάφορα όργανα όπου είναι απαραίτητες. Οι ουσίες των αδένων αυτών είναι οι ορμόνες και οι αδένες αυτού του τύπου ονομάζονται ενδοκρινείς.

Ενδοκρινείς ονομάζονται οι αδένες των οποίων οι ορμόνες εκκρίνονται κατευθείαν στην κυκλοφορία του αίματος. Οι σημαντικότεροι ενδοκρινείς αδένες του ανθρώπινου σώματος είναι:

Μερικοί αδένες έχουν διπλή λειτουργία, δηλαδή παράγουν υγρά που εκχέονται προς τα έξω, αλλά παράγουν και ορμόνες που περνούν στο αίμα. Οι αδένες αυτοί λέγονται μεικτοί, και σ' αυτούς ανήκουν το ήπαρ, το πάγκρεας, οι ωοθήκες και οι όρχεις.