Η ενεργός ταχύτητα είναι το μέτρο της ταχύτητας των σωματιδίων σε ένα αέριο, το οποίο είναι πιο βολικό για την επίλυση προβλημάτων στην κινητική θεωρία των αερίων. Ορίζεται ως η τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγώνου της ταχύτητας των μορίων ενός αερίου. Δίνεται από τον τύπο:[1]

όπου vεν είναι η ενεργός ταχύτητα σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο, Mr είναι η γραμμομοριακή μάζα του αερίου σε χιλιόγραμμα ανά mole, R είναι η Παγκόσμια Σταθερά των Αερίων και Τ είναι η θερμοκρασία σε βαθμούς Κέλβιν.

ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. Raymond A. Serway· Jerry S. Faughn & Chris Vuille (2011). College Physics, Volume 1 (9η έκδοση). σελ. 352. ISBN 9780840068484.