Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) ήταν το ταμείο κύριας και επικουρικής Ασφάλισης και πρόνοιας των μηχανικών & εργοληπτών δημοσίων έργων, των υγειονομικών, ιατρών, φαρμακοποιών, κτηνιάτρων, των νομικών, των συμβολαιογράφων και των δικηγόρων. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2008 με το Ν. 3655/2008.[1] Καταργήθηκε από τις 1-1-2017, όταν και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία αντικαταστήθηκαν από τον ΕΦΚΑ.

Ενιαίο Ταμείο
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση2008
Ιστότοποςetaa.gr

Τομείς Επεξεργασία

Στο ενιαίο ταμείο περιλαμβάνονται οι τομείς (πρώην ανεξάρτητα ταμεία):

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία