Με τον όρο εντομολογία εννοείται η ιδιαίτερη επιστήμη που μελετά τα έντομα. Ουσιαστικά είναι κλάδος της ζωολογίας και μελετάται όχι μόνο από ειδικούς επιστήμονες, αλλά και από ερασιτέχνες, που παρατηρούν την ποικιλία των ειδών, την ιδιορρυθμία των συνηθειών τους και τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν, σε σχέση με το περιβάλλον. Η εντομολογία διακρίνεται σε γενική και εφαρμοσμένη, που περιλαμβάνει τη γεωργική και την ιατρική εντομολογία. Νεότεροι κλάδοι είναι εκείνοι της γενετικής των εντόμων, της οικολογίας και της βιοχημικής παρατήρησης της συμπεριφοράς των εντόμων.

Τμήμα μεγάλης συλλογής σκαθαριών

Πρώτος μελετητής της εντομολογίας φέρεται ο Αριστοτέλης, στον οποίο αποδίδεται και ο όρος έντομα. Σημαντική ανάπτυξη της εντομολογίας συνέβη κατά τον 17ο αιώνα ως αποτέλεσμα της ανακάλυψης νέων χωρών αφενός και του αξιόλογου έργου φυσιοδιφών όπως οι Γιαν Σβάμερνταμ (Jan Swammerdam), Σαρλ Μπονέ (Charles Bonnet) και άλλων. Από το 19ο αιώνα και μετά η εντομολογία εξελίσσεται σε συνάρτηση με το έργο του Δαρβίνου, καθώς η μελέτη των εντόμων παρείχε πληροφορίες για την εξέλιξη των ειδών γενικότερα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία