Εξαδικό σύστημα αρίθμησης

Το εξαδικό σύστημα αρίθμησης είναι σύστημα αρίθμησης με βάση τον αριθμό 6, και χρησιμοποιεί τα ψηφία από 0 έως 5.

Πίνακας σύγκρισης

Επεξεργασία
Εξαδικός 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23
Δυαδικός 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
Δεκαδικός 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Δεκαεξαδικός 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F