Το Εξατμισήμετρο είναι κυρίως ένα μετεωρολογικό όργανο εδάφους, με το οποίο μετράται η ποσότητα του νερού που εξατμίσθηκε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Εξατμισήμετρο με ανεμόμετρο

Υπάρχουν δύο ειδών εξατμισήμετρα. Εκείνα που μετρούν την εξάτμιση του νερού που γίνεται απ΄ ευθείας από την ελεύθερη επιφάνειά του, (εξατμισήμετρο Wild) και εκείνα που μετρούν την εξάτμιση νερού που γίνεται από πορώδη επιφάνεια που διαβρέχεται συνεχώς από νερό, (εξατμισήμετρο Piche).

Εξατμισήμετρο Wild Επεξεργασία

Η διάταξη του εξατμισήμετρου Wild μοιάζει πολύ με την μικρή ζυγαριά που χρησιμοποιούν σήμερα οι νοικοκυρές στις κουζίνες τους. Φέρει στο πάνω μέρος μικρό δοχείο με νερό και τοποθετείται σε υπαίθριο χώρο. Η διαφορά του βάρους του νερού σε δύο διαδοχικές παρατηρήσεις μας δίνει την ποσότητα του εξατμιζομένου ύδατος στον μεσολαβήσαντα χρόνο σε βάρος.

Εξατμισήμετρο Piche Επεξεργασία

Το απλούστερο εκ των εξατμισημέτρων του τύπου αυτού είναι το εξατμισήμετρο Piche. Το όργανο αυτό αποτελείται από ένα γυάλινο σωλήνα μήκους 25 εκ. και με διάμετρο 1,5 εκ.. Το ένα άκρο του (το επάνω) είναι κλειστό ενώ το κάτω κλείνεται (σκεπάζεται) με απορροφητικό χαρτί διαμέτρου τριπλάσιας του σωλήνα. Το απορροφητικό αυτό χαρτί συγκρατείται με μεταλλικό δακτύλιο (σαν μάνταλο) ίδιας διαμέτρου με τον σωλήνα, λίγο πιο πάνω από το χείλος του, (σημείου κάλυψης). Ο σωλήνας αυτός φέρει πλευρικές υποδιαιρέσεις που αντιστοιχούν σε χιλιοστόμετρα και δέκατα του χιλιοστομέτρου. Ο σωλήνας γεμίζεται στην αρχή με νερό και τοποθετείται επ΄ αυτού το απορροφητικό χαρτί και στη συνέχεια αναστρέφεται και παραμένει σε κάθετη (όρθια) θέση. Η στάθμη του νερού στο σωλήνα συνεχώς κατεβαίνει λόγω της εξάτμισής του από το πορώδες απορροφητικό χαρτί.
Η διαφορά των ενδείξεων, δύο διαδοχικών παρατηρήσεων, μας δίνει την ποσότητα του νερού που εξατμίσθηκε στον μεσολαβήσαντα χρόνο των διαδοχικών παρατηρήσεων, σε χιλιοστόμετρα και δέκατα αυτών.