Όταν ένα πακέτο IP αποστέλλεται στο διαδίκτυο χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα. Κάθε τμήμα περιλαμβάνει ένα πεδίο όπου εκεί περιγράφεται η θέση του στο αρχικό μεγαλύτερο πακέτο IP έτσι ώστε να μπορεί να συναρμολογηθεί όταν έχει αποσταλεί με τα άλλα τμήματα του πακέτου. Ο επιτιθέμενος χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα με όνομα Teardrop το οποίο χωρίζει πακέτα IP σε τμήματα με λανθασμένες πληροφορίες στα πεδία των πακέτων. Όταν ο υπολογιστής στόχος προσπαθήσει να συναρμολογήσει αυτά τα τμήματα, θα κολλήσει ή θα προχωρήσει σε επανεκκίνηση.