Το Μπουτάν υποδιαιρείτο σε 9 επαρχίες: Μπουμτάνγκ, Ντάγκα, Κουρμαέντ, Κουρτοέντ, Πάρο, Πουνάκα, Τιμπού, Τρόνγκσα και Ουάνγκντου Φόντρανγκ.

Μπουμτάνγκ
Ντάγκα
Κουρμαέντ
Κουρτοέντ
Τρόνγκσα
Ουάνγκντου Φόντρανγκ
Οι 9 ιστορικές επαρχίες του Μπουτάν

Ονομασία των επαρχιών

Επεξεργασία

Οι επαρχίες έπαιρναν κατά κανόνα το όνομά τους από την ομώνυμη πόλη, που συνήθως αποτελούσε και την πρωτεύουσα της επαρχίας.

Κυβέρνηση

Επεξεργασία

Οι επαρχίες κυβερνούνταν από πένλοπ ή τζονγκπένς, τίτλοι που μεταφράζονται και οι δύο περίπου ως κυβερνήτες.

Επαρχία Μπουμτάνγκ

Επεξεργασία

Η επαρχία Μπουμτάνγκ πήρε το όνομά της από την πόλη Μπουμτάνγκ. Απλώνεται στα βόρεια ως κεντρικά του Μπουτάν. Διοικήθηκε από το Τζακάρ Τζονγκ της πόλης Τζακάρ. Το 19ο αιώνα η εξουσία ήταν στα χέρια του Πένλοπ της Τρόνγκσα, που έλεγχε το Ανατολικό Μπουτάν.

Επαρχία Ντάγκα

Επεξεργασία

Η Ντάγκα πήρε το όνομά της από την πόλη Ντάγκα (ή Νταγκάνα) της περιοχής Νταγκάνα. Απλώνεται στα κεντροδυτικά του Μπουτάν. Ο κυβερνήτης ήταν γνωστός ως Πένλοπ της Ντάγκα ή Νταγκάμπ. Παρ' όλα αυτά η κύρια εξουσία παρέμεινε στα χέρια του Πένλοπ της Πάρο. Άλλες ονομασίες για την επαρχία είναι Τάκα, Τάρκα και Τάγα.

Επαρχία Κουρμέντ

Επεξεργασία

Αντίθετα από τις περισσότερες άλλες επαρχίες η Κουρμέντ δεν έχει πάρει το όνομά της από πόλη, αφού δεν υπάρχει πόλη με αυτό το όνομα. Απλώνεται στην νοτιοανατολική πλευρά του Μπουτάν. Διοικήθηκε μαζί με την επαρχία Κουρτέντ. Μέχρι τον 19ο αιώνα κυβερνήτης της επαρχίας ήταν ο Πένλοπ της Τρόνγκσα. Άλλες ονομασίες για την επαρχία είναι Κουρμέ και Κουρου-μάντ.

Επαρχία Κουρτέντ

Επεξεργασία

Η Κουρτέντ επίσης δεν πήρε το όνομά της από ομώνυμη πόλη, αφού τέτοια δεν υφίσταται. Απλώνεται στη βορειοανατολική πλευρά του Μπουτάν. Διοικήθηκε μαζί με την επαρχία Κουρμέντ. Παρόλο που είχε τον δικό της κυβερνήτη de jure, την εξουσία είχε στα χέρια του κατά το 19ο αιώνα ο Πένλοπ της Τρόνγκσα. Άλλες ονομασίες της επαρχίας είναι Κουρτόι και Κουρου-τόντ.

Επαρχία Πάρο

Επεξεργασία

Η επαρχία Πάρο πήρε το όνομά της από την πόλη Πάρο. Απλώνεται στα δυτικά του Μπουτάν. Διοικήθηκε από το Πάρο Τζονγκ. Ο κυβερνήτης ήταν γνωστός ως ο Πένλοπ της Πάρο ή Πάρομπ και ήταν ανταγωνιστικός αρχηγός πριν την ίδρυση της μοναρχίας. Μέχρι τον 19ο αιώνα ο Πένλοπ της Πάρο έλεγχε το δυτικό μισό του Μπουτάν.

Επαρχία Πουνάκα

Επεξεργασία

Η επαρχία Πουνάκα πήρε το όνομά της από την ομώνυμη πόλη, πρωτεύουσα του Μπουτάν ως το 1955. Απλώνεται στα βορειοδυτικά του Μπουτάν. Διοικήθηκε από το Πουνάκα Τζονγκ με έδρα την Πουνάκα. Ο κυβερνήτης ήταν ο Πένλοπ της Πουνάκα ή Πουνάμπ. Όμως τον 19ο αιώνα την εξουσία κρατούσε στα χέρια του ο Πένλοπ της Τρόνγκσα.

Επαρχία Τιμπού

Επεξεργασία

Η επαρχία Τιμπού πήρε το όνομά της από την πόλη Τιμπού, πρωτεύουσα του Μπουτάν και της περιφέρειας Τιμπού. Απλώνεται στη βορειοδυτική πλευρά του Μπουτάν. Διοικήθηκε από το Σιμτόχα Τζονγκ, που βρίσκεται στο Τιμπού. Ο κυβερνήτης ήταν γνωστός ως ο Πένλοπ του Τιμπού ή Τιμπούμπ.

Επαρχία Τρόνγκσα

Επεξεργασία

Η Τρόνγκσα πήρε το όνομά της από την πόλη Τρόνγκσα. Απλώνεται στην κεντρική πλευρά του Μπουτάν. Διοικήθηκε από το Τρόνγκσα Τζονγκ και ο κυβερνήτης της ήταν ο Πένλοπ της Τρόνγκσα ή Τρόνγκσαμπ.

Επαρχία Ουάνγκντου Φόντρανγκ

Επεξεργασία

Η επαρχία Ουάνγκντου Φόντρανγκ πήρε το όνομά της από την ομώνυμη πόλη. Απλώνεται στη κεντροδυτική πλευρά του Μπουτάν. Διοικήθηκε από το Ουάνγκντου Φόντρανγκ Τζονγκ. Ο κυβερνήτης ήταν ο Πένλοπ της Ουάνγκντου Φόντρανγκ. Τον 19ο αιώνα την εξουσία είχε στα χέρια του ο Πένλοπ της Τρόνγκσα.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία